Marrëveshjet

Akademia Diplomatike ka lidhur këto marrëveshje:

 1. Memorandum i Mirëkuptimit për Bashkëpunim ndërmjet Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës dhe Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Çeke, në Prishtinë, më 30 maj 2016. (shkarko këtu: shqip, serbisht, anglisht)
 2. Marrëveshje e Mirëkuptimit në mes të Akademisë Diplomatike të Republikës së Kosovës dhe Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina", në Prishtinë, më 6 maj 2016. (shkarko këtu: shqip, serbisht, anglisht)
 3. Memorandum i Mirëkuptimit ndërmjet Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës dhe Shkollës Nacionale të Administratës (École nationale d'administration – ENA) të Republikës së Francës, në Paris, më 29 prill 2016. (shkarko këtu: shqip, serbisht, anglisht)
 4. Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës dhe Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë, në Tiranë, më 6 janar 2016. (shkarko këtu: shqipanglisht, serbisht)
 5. Memorandum i Mirëkuptimit ndërmjet Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës dhe Universitetit të Iowa-së, Kolegjit Juridik, në Qytetin e Iowa-së, më 8 dhjetor 2015. (shkarko këtu: anglisht, shqip, serbisht
 6. Memorandum i Mirëkuptimit ndërmjet Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës dhe Akademisë së Mesdheut të Studimeve Diplomatike (MEDAC), në Valëta, më 30 nëntor 2015. (shkarko këtu: anglisht, shqip, serbisht)
 7. Memorandum i Mirëkuptimit ndërmjet Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës dhe Kolegjit të Europës Bryzh (Belgjikë), në Bryzh, më 25 nëntor 2015. (shkarko këtu: anglisht, shqip, serbisht)
 8. Memorandum i Bashkëpunimit në mes të Akademisë Diplomatike në Ministrinë e Punëve të Jashtme, Republika e Kosovës, dhe Ambasadës së Francës në Kosovë, në Prishtinë, më 12 nëntor 2015. (shkarko këtu: shqip, frëngjisht, anglisht, serbisht)
 9. Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës përfaqësuar përmes Akademisë Diplomatike dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të Kultit të Republikës së Kostarikës përfaqësuar përmes Institutit të Shërbimit të Jashtëm "Manuel Maria de Peralta", në Qytetin e Panamasë, më 29 tetor 2015. (shkarko këtu: shqip, spanjisht, anglisht, serbisht)
 10. Memorandum i Bashkëpunimit në mes të Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës dhe Institutit Diplomatik të Ministrit të Punëve të Jashtme të Republikës së Bullgarisë, në Prishtinë, më 20 tetor 2015. (shkarko këtu: anglisht, shqip, serbisht)
 11. Memorandum i Bashkëpunimit në mes të Akademisë Diplomatike në Ministrinë e Punëve të Jashtme - Republika e Kosovës, dhe Qendrës për Mësimin e Gjuhës në Prishtinë - Partner i Institutit Goethe, në Prishtinë, më 19 tetor 2015. (shkarko këtu: shqip, anglisht, serbisht)
 12. Marrëveshje Bashkëpunimi rreth kursit të gjuhës serbe të ofruara nga Aleanca Franceze e Prishtinës për semestrin e pranverës 2015 në përfitim të diplomatëve të regjistruar në Akademinë Diplomatike, në mes të Akademisë Diplomatike të Republikës së Kosovës dhe Aleancës Franceze të Prishtinës, në Prishtinë, më 3 prill 2015. (shkarko këtu: shqip, frëngjisht, anglisht, serbisht)
 13. Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës dhe The Ambassador Partnership LLP, në Londër dhe në Prishtinë, më 16 shkurt 2015. (shkarko këtu: anglisht, shqip, serbisht)
 14. Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Akademisë Diplomatike të Republikës së Kosovës dhe Qendrës për Mësimin e Gjuhës në Prishtinë - Partner i Institutit Goethe, në Prishtinë, më 12 shkurt 2015. (shkarko këtu: shqip, anglisht, serbisht)
 15. Protokoli i Marrëveshjes për orët e subvencionuara nga Ambasada e Francës në Kosovë për semestrin e parë 2015 për diplomatët e regjistruar në Akademinë Diplomatike, në Prishtinë, më 2 shkurt 2015. (shkarko këtu: shqip, frëngjisht, serbisht, anglisht)
 16. Protokol i Bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë në fushën e arsimit diplomatik, në Shkup, më 22 janar 2015. (shkarko këtu: anglisht, shqipserbisht)
 17. Protokoli i Marrëveshjes për orët e subvencionuara nga Ambasada e Francës në Kosovë për semestrin e Vjeshtës 2014 për diplomatët e regjistruar në Akademinë Diplomatike, në Prishtinë, më 9 tetor 2014. (shkarko këtu: shqip, frëngjisht, serbisht, anglisht)
 18. Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës dhe Shkollës Estoneze për Diplomaci, në Tallin, më 18 shtator 2014. (shkarko këtu: anglisht, shqipserbisht)
 19. Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Akademisë Diplomatike të Republikës së Kosovës dhe Klinikës Ligjore Ndërkombëtare të Universitetit të Iowa-së Kolegjit të Juridikut (International Legal Clinic of the University of Iowa College of Law), në Iowa City më 27 gusht 2014, në Prishtinë më 2 shtator 2014. (shkarko këtu: anglisht, shqipserbisht)
 20. Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Panamasë dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës rreth bashkëpunimit ndërmjet Akademive të dy ministrive, në Prishtinë, më 24 maj 2014. (shkarko këtu: shqip, anglisht, spanjisht, serbisht)
 21. Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës dhe Qendrës Europiane për Studime të Sigurisë (George C. Marshall European Center for Security Studies), në Prishtinë, më 24 maj 2014. (shkarko këtu: anglisht, shqipserbisht)
 22. Program Bashkëpunimi ndërmjet Akademisë Diplomatike të Republikës së Kosovës dhe Akademisë Diplomatike të Malit të Zi, në Prishtinë, më 15 prill 2014. (shkarko këtu: anglisht, shqipserbisht
 23. Protokol Marrëveshje për orët e financuara nga Ambasada e Francës në Kosovë për seancën e pranverës 2014 në dobi të diplomatëve të regjistruar në Akademinë Diplomatike të Kosovës, në Prishtinë, më 25 mars 2014. (shkarko këtu: shqipfrëngjisht, serbisht, anglisht)
 24. Marrëveshje e Mirëkuptimit në mes të Akademisë Diplomatike të Republikës së Kosovës dhe Universitetit të Prizrenit "Ukshin Hoti", në Prizren, më 3 mars 2014. (shkarko këtu: shqip, serbisht, anglisht)
 25. Program Bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Europiane të Republikës së Kroacisë në fushën e trajnimit diplomatik 2014-2016, në Zagreb, më 21 shkurt 2014. (shkarko këtu: anglisht, shqipserbisht)
 26. Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës dhe Institutit Hungarez për Çështje Ndërkombëtare, në Budapest, më 21 janar 2014. (shkarko këtu: anglisht, shqipserbisht)
 27. Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Akademisë Diplomatike të Republikës së Kosovës dhe Societa' Italiana per l'Organizzazione Internazionale - SIOI (Shoqërisë Italiane për Organizim Ndërkombëtar), në Romë, më 12 nëntor 2013. (shkarko këtu: anglisht, shqipserbisht)
 28. Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Akademisë Diplomatike të Republikës së Kosovës dhe Friedrich Ebert Stiftung (Fondacionit Friedrich Ebert), në Prishtinë, më 17 tetor 2013. (shkarko këtu: anglisht, shqipserbisht)
 29. Protokol Marrëveshje mbi Orët e financuara nga Ambasada e Francës në Kosovë, për semestrin vjeshtor 2013 në dobi të diplomatëve të rinj të regjistruar në Akademinë Diplomatike të Kosovës, në Prishtinë, më 8 tetor 2013. (shkarko këtu: shqipfrëngjisht, serbisht, anglisht)
 30. Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Akademisë Diplomatike të Republikës së Kosovës dhe Institutit Holandez për Marrëdhënie Ndërkombëtare CLINGENDAEL, në Prishtinë, më 5 shtator 2013. (shkarko këtu: anglisht, shqipserbisht)
 31. Memorandum Mirëkuptimi dhe Bashkëpunimi ndërmjet Akademisë Diplomatike të Republikës së Kosovës dhe Këshillit Egjiptian për Punë të Jashtme A.R.E., në Prizren, më 15 maj 2013. (shkarko këtu: anglisht, shqip serbisht)
 32. Marrëveshje e Mirëkuptimit në mes të Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina" dhe Akademisë Diplomatike të Kosovës, në Prishtinë, më 11 mars 2013. (shkarko këtu: shqip, serbisht, anglisht)
 33. Memorandum Mirëkuptimi për Bashkëpunim ndërmjet Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës dhe Akademisë së Diplomacisë së Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë, në Prishtinë, më 3 gusht 2012. (shkarko këtu: shqip, serbisht, turqisht, anglisht)
 34. Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Akademisë së Londrës për Diplomaci - Universiteti i Anglisë Lindore, kampusi në Londër, Mbretëri e Bashkuar (London Academy of Diplomacy - University of East Anglia, London Campus, United Kingdom), dhe Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës, në Londër, më 26 maj 2012. (shkarko këtu: anglisht, shqipserbisht)
 35. Protokol Bashkëpunimi ndërmjet Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës dhe Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Europiane të Republikës së Kroacisë, në Dubrovnik, më 26 maj 2012. (shkarko këtu: anglisht, shqipserbisht)
 36. Program Bashkëpunimi midis Institutit për Studime Diplomatike të Ministrisë së Jashtme në Mbretërinë e Arabisë Saudite dhe Akademisë Diplomatike të MPJ-së së Republikës së Kosovës, në Riad, më 8 prill 2012. (shkarko këtu: shqip, arabisht, anglisht, serbisht)

Abonimi
Kalendari
HMMEPShD
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31