Bursa dhe seminare jashtë vendit

 

Në ndërtim e sipër...

 

Për më shumë hollësi, kontaktoni Diplomatic.Academy@rks-gov.net. 

  

Abonimi
Kalendari
HMMEPShD
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31