Pratite nas:

Akcenti sa Konferencije za štampu ministra Hysenija i g. Landsman

Ministar Spoljnih poslova Kosova, Skender Hyseni, primio je danas na radnom susretu direktora za pitanja Balkana u Foreign Offic, g. David Landsman, sa kojim je diskutovao o nizi pitanja koja su se odnosila na problematiku Kosova nakon nezavisnosti, unutrašnja zbivanja, proces priznavanja, pripremanje Kosova za 63 –e zasedanje Generalne Skupštine OUN-a idr.

Priština, 10 septembar 2008

Nakon susreta, ministar Hyseni i njegov sagovornik z. Landsman odražali su konferenciju za štampu.U nastavku dajemo akcente sa ove zajednicke konferencije za medije

Na pocetku ove konferencije, ministar Hyseni, izrazio je zadovoljstvo zbog susreta sa g. Landsman, kojeg je nazvao prijateljskim i odlicnim susretom. On je potom obelodanio neke od tema o kojima ja razgovarano tokom susreta: poteškoce sa kojima se sucava Kosovo danas, procs priznavanja državnosti Kosova, znacjna zbivanje koje predstoje za Kosovo, kao što je 63-e zasedanje Generaln eSkupštine OUN-a u septembru, konsolidacija institucija nezavisnog Kosova sa posbnim osvrtom na nove institucije, kao što je Ministratsvo Spoljnih poslova i Ministartsvo bezbednosnih snaga idr. Tom prilikom ministar Hyseni izrazio je njegovu zahvalnost zbog velike podrške koju je Velika Britanija pružala Kosovu ka i zbog širokogrude ponude za pomaganje u konsolidaciji novih institucija Republike Kosova.
Sa njegove strane, direktor za pitanja Balkana u Foreign Offic, g. David Landsman, izrazio je njegovo zadovoljstvo zbog plodnog i prijateljskog rzagovora sa ministrom Hysenijem prilikom njegove prve posete u MSP. On je zatim rekao da su sa ministrom Hysenijem diskutovali o nizu pitanja u vezi sa onim što je potrebno svake nezavisne zemlje, kao što je Kosovo, koje na putu držvanosti staje na svojim nogama i igra aktivnu ulogu. Takodje, g. Landsman, potencirao je stalnu pomoc za MSP i ohrabrio je zbivanja na Kosovu. Potvrdivši prijateljstvo izmedju dve naše zemlje, g.. Landsman takodje je ponovo potvrdio pomoc koju je pružio ministru Hyseniju u procesu priznavanja nezavisnsoti Kosova. Procenivši znacaj kontinuiteta procesa nazavisnosti Kosova, direktor za pitanja Balkana u Foreign Offic, izmedju ostalog je ponovo istakao da Velika Britanija cini sve da bi pomogala u ovom zanacajnom procesu po Kosovo.
U tom smislu on je izrazio zadovoljstvo zbog informacije koju je dobio od ministra Hysenija o pripremama Kosova za lobiranje koje ce ono uciniti na 63-em zasedanju Generalne Skupštine OUN-a. Zadržavajuci se na nastavak podrške Velike Britanije za Kosovo i njenu spoljnu politiku, g. Landsman istako je da nestrpljivo ocekuje susret sa otpravnikom poslova Kosova u Velikoj Britanij, zakoga je potvrdio podršku zvanicnog Londona.
Odgovarajuci na interesovanje novinara o radu Ministratsva spoljnih poslova Kosova i procesu lobiranja, g. Landsman izrazio je njegovo visoko poštovanje procenivši dosadšnji rad MSP-a kao vrlo dobrim, a istu procenu je imao i o procesu lobiranja i priznavanja
Broj priznanja je vrlo prihvatljiv,kada s euzemeu obzir da od 46 država koje su priznale Kosovo, 21 njih su iz 27 zemalja clanica EU-a , 21 su iz 26 zemalja clanica NATO-a, 3 njih iz 5 zemalja su stalne clanice Saveta Bezbednosti OUN-a, 30 njh iz 56 zemalja su clanice OEBS-a koje cine preko 60% svetskog GDP-a, rekao je on pored ostalog.

EU i Kosovo potpisuju dva nova sporazuma za učešće u programima EU: "Kreativna Evropa" i "Erasmus +"Ministar inostranih poslova Pacolli: Diplomatsko predstavnistvo Kosova u Kostarici, znacajno za nase prisustvo u Latinskoj Americi Liberija ponovo zvanično potvrđuje bilateralne odnose sa Kosovom preko saopštenja za medijeMinistar Inostranih Poslova, Pacolli, primio zahvalno pismo od Američkog državnog sekretara Pompeo, ocenjuju se strateški i specijalni odnosi dveju zemalja