Pratite nas:

Ministar Spoljnih poslova Kosova, Skender Hyseni susreo se sa njegovim belgijskim kolegom g. De Gucht

10 jula su dve doticne Vlade, belgijska i Kosova imale prvi bilateralni suret u Briselu. Susret je održan u „Egmont Palace“ izmedju odgovarajucih ministara Spoljnih poslova obe zemlje. Karel De Guchta i Skendera Hysenija, koji je bio u pratnji ministra Privrede i finansija, Ahmeta Šalje.

Brisel, 10 juli 2008

Na ovom susretu razgovarano je o bilateralnim odnosima izmedju Kraljevsta Belgije i Republike Kosova, Donatorskoj konferenciji, osnivanju Kosovske ambasade u Briselu, kretanju izmedju dve zemlje idr.

Vlada Kosova je ponovo potvrdila njene posvecenje za izgradnju što funkcionalnijih, multietnickih i demokratskih institucija Republike Kosova, kao garancije za stabilnost, zaštitu i prosperitet svih gradjana Kosova i regiona.

Vlada Belgije , kao clanica Saveta Bezbednosti OUN-a, EU-a i NATO-a ponovo je potvrdila njenu podršku i ucešce u misiji EULEX-a, NATO—a KFOR-a i Upravnoj medjunarodnoj grupi. Belgijska Vlada pozvala je sve strane da rade zajedno za brzu i transparentnu rekonfiguraciju prisustva OUN-a na Kosovu. Vlada Belgije je takodje izrazila želju da svi gradjani Kosova rade zajedno za toleranciju i prosperitet.

Ministar De Gucht informisao je kosovsku dekgaciju o njegovoj nameri da ucestvuje u Poverenicki Fond za transformaciju Kosovskog zaštitnog korpusa. Takodje, ministar spoljnih poslova Belgije pozvao je da deset kosovskih diplomata i civilh službenika ode na obuku u belgijskoj administraciji i podsetio je na podršku koju je do sada dao Belgijski parlament Skupštini Kosova.
Nakon susreta, spoljni ministri obe zemlje, g. Hyseni i g. De Gucht potpisali su tri sporazuma koji se odnose na finansijsku podršku belgijske vlade institucijama Kosova, odnosno Kosovskoj imovinskoj agenciji (KIA), Projektu za kontrolu malokalibarskog oružja (UNDP) i Instituciji Ombudsmana na Kosovu (OIK).
Prema navedenom sporazumu, finansijska podrška Kosovskoj imovinskoj agenciji iznosice 100.000 €, za Instituciju Ombudsmana na Kosovu,iznosice takodje 100.000 €, dok ce podrška Projektu za kontrolu malokalibarskog oružja biti u iznosu od 30.000 €. 

Kosovo sa diplomatskim predstavništvom i u Liberiji, Ministar Inostranih Poslova Pacolli ponovo potvrđuje dobre odnose između dve zemlje Saopstenje za medije Saopštenje za medijeMinistar Inostranih Poslova, Pacolli, primio zahvalno pismo od Američkog državnog sekretara Pompeo, ocenjuju se strateški i specijalni odnosi dveju zemalja