Pratite nas:

Turizam

Prirodne resorse na Kosovu predstavljaju izvor visoko kvalitetnog turizma. Opis potencijala za turizam na Kosovu, usko je povezana sa njenom geografskom položaju. Položaj Kosova u Istočnoj Evropi, sa centralnom pozicijom na Balkanskom Poluostrvu je raskrsnica, koje su istorijski datira iz vremena Ilira i Rimljana.

Prirodne resorse na Kosovu predstavljaju izvor visoko kvalitetnog turizma. Opis potencijala za turizam na Kosovu, usko je povezana sa njenom geografskom položaju. Položaj Kosova u Istočnoj Evropi, sa centralnom pozicijom na Balkanskom Poluostrvu je raskrsnica, koje su istorijski datira iz vremena Ilira i Rimljana.

Planinska južna Kosova ima veliki potencijal za zimski turizam. Jedan od najzanimljivijih mogučnosti je Centar za Skijanje Brezovica u Šar Planine. Ovaj izvor se nalazi između 1.700 i 2.500 m nadmorske visine. Nudi odlične vremenske uslove, dakle sezona snega i skijanja od novembra do maja.

Imovina uključuje tri hotela Brezovica 680 soba, dva restorana i devet žičara ski prevoznog kapaciteta 10.000 skijaša na sat. Kroz blizini prištinskog aerodroma (60 km) i Skoplju (70 km), ovaj resurs predstavlja potencijalnu destinaciju za strane turiste i verovatno če postati najomiljeniji turistička destinacija u balkanskom zime.

Takođe, na Šar Planini, u južnom delu granice Makedonije i Albanije, Kosova predviđa privatizaciju oko 22.000 hektara zemljišta u neistražene planinskim delovima pripadaju DP "Sharrprodhimi".

Region nudi odlične turističke mogučnosti kao što su skijanje, eko-turizam, padobran koncesije sa planinskih visova, planinskog biciklizma, penjanje, planinarenje, jahanje itd.

Zemljišta u ovoj opštini je fascinantna lepota. Jasno predstavlja divan imovine za eko-turizma i da če se prodavati samo u svakom investitoru da svedoči, koji če biti posvečen program održivog razvoja i racionalnog, koji če imati lokalnu podršku.

Osim turističke leopte, Kosovo je uglavnom bogata splaninama, veštačkih jezera i reka, koji pružaju dobre mogučnosti za lov i ribolov.

Bogatstvo Kosova takođe pruža velike mogučnosti za razvoj. Široko rasprostranjena proizvodnja rukotvorina na Kosovu (srebro) predstavlja atrakciju za strane turiste.

Pored toga, Kosovo ima potencijal za kulturni turizam sa različitim verskim mestima vredan ogroman kulturni i istorijski vrijednosti.

Poznati su termalni izvori na Kosovu, zbog svojih lekovita. Za ovu oblast, strani investitori če nači velike potražnje na domačem i regionalnom tržištu.

Izvor: