Pratite nas:

Priznanja nisu prestala

Hodžaj: Politički dijalog ne sprečava međunarodna priznanja

Govori za „Epoka e re“, Enver Hodžaj

Šef kosovske diplomatije Enver Hodžaj rekao je da politicki dijalog sa Srbijom nece imati uticaj na proces medunarodnih priznanja Republike Kosovo. On je izjavio da kosovska diplomatija radi uobicajenom dinamikom i da se proces medunarodnih priznanja nece zaustaviti. Hodžaj je najavio da ce narednih dana Kosovo da prizna još nekoliko država koje su pri kraju završetka postupka za priznavanje, ali nije pominjao o kojim se državama radi. Medutim, što se tice kritika opozicije, Hodžaj je rekao da neke politicke partije nemaju predstavu o funkcionisanju spoljne politike me

Šcipe HETEMI

Priština, 8. avgust - Ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj izjavio je u sredu da nikakav moguci sastanak izmedu politickih lidera Kosova i Srbije nece uticati na proces dobijanja novih medunarodnih priznanja za Kosovo, „vec ce se odnositi na poboljšanje dobrosusedskih odnosa“. „Tehnicki dijalog nije bio ni od kakvog uticaja. Kosovo je nezavisna i suverena zemlja i oko polovine država clanica UN priznalo je Kosovo. Novih medunarodnih priznanja bice i ubuduce. Niko ne može da zaustavi niti da blokira proces medunarodnih priznanja, a najmanje politicki dijalog sa Republikom Srbijom“ rekao je Hodžaj u ovom intervjuu za „Epoka e re“.

Šef kosovske diplomatije najavio je da bi u narednim danima Kosovo moglo da dobije priznanja od još nekoliko država koje su privele kraju svoje procedure za priznanje Kosova. „Ubeden sam da ce narednih dana nekoliko država koje su skoro završile proceduru za priznavanje Kosova da to i ucine“ rekao je Hodžaj.

„Epoka e re“: G. Hodžaj, ova godina nije bila toliko uspešna za Kosovo što se tice medunarodnih priznanja. Do sada je Kosovo priznao veoma mali broj država. Zašto?

Hodžaj: Na pocetku želim da istaknem da smo ove godine predsednica Jahjaga, premijer Taci, zamenik predsednika vlade Pacoli i ja putovali u razne krajeve sveta gde smo imali sastanke sa predstavnicima raznih država u cilju povecanja broja dobijenih medunarodnih priznanja. Na put smo slali i neke druge predstavnike Vlade koji su ucestvovali na raznim sastancima na kojima su tražili priznavanje od više država. Pored tog našeg angažovanja, tražili smo i od naših stranih prijatelja i naših evroatlantskih partnera da nam za odredene države pomognu u dobijanju novih priznanja. Osim zvanicnih poseta, u toku ove godine sastao sam se sa 40 ministara spoljnih poslova na bilateralnom nivou, ne racunajuci tu i druge sastanke održane na marginama raznih konferencija. U ovoj godini  proces medunarodnih priznanja nije zaustavljen, vec smo dobili nekoliko priznanja od nekoliko država. Uveren sam da ce u narednim danima nekoliko država koje su skoro privele kraju završetak te procedure da priznaju Kosovo, da ce to uciniti.

„Epoka e re“: O kojim državama je rec?

Hodžaj: Red je da predstavnici tih država objave svoju odluku onda kad priznaju državu Kosovo, a ne da to cinim ja. Ono što je važno je da ce ta medunarodna priznanja brzo da uslede.

„Epoka e re“: Bez obzira na vaše angažovanje i na napore drugih predstavnika kosovske diplomatije ima veoma malo konkretnih rezultata. Da li ste vi kao ministar spoljnih poslova utvrdili u cemu je problem?

Hodžaj: Razlozi zbog kojih je neka država odložila svoju odluku da prizna Kosovo su unutrašnje prirode i imaju veze sa datom politickom situacijom. U toku ove godine radili smo intenzivno na povecanju broja medunarodnih priznanja. Priznanja smo dobijali a dobijacemo ih i ubuduce. Prema tome, mi smo uradili svoj deo posla ali takode i redovno insistiramo da izvesne države priznaju Republiku Kosovo. U ovom periodu slali smo note kojima smo tražili priznavanje od svih država koje još nisu priznale Republiku Kosovo, napisali smo strateške dokumente, dali smo i dodatne informacije, pružili smo istorijske i politicke argumente, kao i argumente medunarodnog prava, zbog kojih bi data država trebalo da prizna Kosovo. Pored navedenog, ponudili smo im i modele za nacine na koji date države treba da priznaju Republiku Kosovo. dakle, bice novih medunarodnih priznanja i ja smatram da ono što ce se dogoditi ove godine treba shvatiti kao uspeh. Ja sam to obecao i ja to cinim, jer radim po 15 sati dnevno.

„Epoka e re“: Uprkos tome, opozicija vas kritikuje da ne radite.

Hodžaj: Osim punog medunarodnog priznanja Republike Kosovo, MSP ima i druge prioritete, tako da ni na koji nacin i ni u kom vidu ne može da sav posao koji se radi u Ministarstvu svede samo na proces za dobijanje medunarodnih priznanja. Prvi cilj je zaštita, predstavljanje i promovisanje državnih interesa Kosova. Mi smo sve to radili i to vrlo dinamicno. O tome gradani mogu da daju svoje mišljenje tacnije od bilo kog odredenog politickog subjekta. Drugi cilj odnosi se na promovisanje politickih i ekonomskih interesa naše zemlje. Treci cilj je zastupanje interesa gradana Kosova, do sada je kosovska diplomatija bila izvanredno funkcionalna, izuzetno aktivna i dinamicna. Prema tome, uradili smo veoma dobar posao. Ali naravno da može da se radi i više i bolje.

„Epoka e re“: G. Hodžaj, da li se slažete sa ocenom bivšeg šefa kosovske diplomatije Skendera Hisenija „odsustvo rezultata u diplomatiji je posledica povecanja broja ljudi u toj oblasti“?
   
Hodžaj: Video sam vec stavove na takvu temu. Mogu da kažem da je to odsustvo predstave o tome na koji nacin funkcioniše spoljna politika. Što je više ljudi ukljuceno u funkcionisanje ovog polja rada to je dinamicnija spoljna politika. Svaka zemlja na svetu vodi posebnu brigu o posebnim pitanjima. Dovoljno je to što se vidi kako svaki medunarodni akter radi nešto drugo i da šalje razne emisare za razlicita pitanja iz spoljne politike. Zato ne vidim  ništa loše u tome da se na ovom planu angažuje što više ljudi.

„Epoka e re“: Ipak, primecuje se da ima inata i da nema koordinacije medu predstavnicima spoljne politike.

Hodžaj: Ne, naprotiv, postoji puna koordinacija medu svim akterima spoljne politike. Zamenica predsednika vlade Tahiri bavi se samo dijalogom, dok zamenik predsednika vlade Pacoli dobio u zadatak proces medunarodnih priznanja i poslove u vezi investicija, dok se ja kao ministar spoljnih poslova bavim spoljnom politikom u celini, u skladu sa Ustavom i zakonima.

„Epoka e re“: U ovoj godini bilo je najavljivano mnogo medunarodnih priznanja, ali se tako nešto nije dogodilo. Da li su takve najave naškodile tom procesu?

Hodžaj: Ne mogu da kažem da li je taj proces pretrpeo štetu. Licno nikad o tome nisam govorio a ne mogu da govorim u ime drugih država. Ono što se dešavalo veoma cesto u toku ove dve godine je da se kao ministar spoljnih poslova sastajem sa svojim kolegama iz drugih država, sa premijerima i predsednicima raznih zemalja koje gaje simpatije za snažno poverenje i težnje koje su imali gradani Kosova u najmracnijim vremenim ropstva i za vreme borbe za slobodu. To znaci da razlog zbog kojih države treba da priznaju Republiku Kosovo bez sumnje jesu naši gradani i njihova volja. Iako je posao MSP da uz što bolju politicku i intelektualnu pripremu zastupa državu Kosovo i da vrši redovan svakodnevni pritisak za povecanje broja dobijenih medunarodnih priznanja, da štiti interese Kosova i da poboljšava sliku sveta o Kosovu, njegov posao je isto tako i da onemoguci inicijative koje nastoje da naškode našoj novonastaloj državnosti.

„Epoka e re“: Izrael je najavio da razmatra mogucnosti za priznanje nezavisnosti Kosova. Da li imate informacije o tome kada ce doci do tog priznanja?

Hodžaj: U toku prethodne godine, pa i u toku ove godine, imali smo institucionalnu saradnju sa državom Izrael i više kontakata na razlicitim nivoima. Medutim kad je rec o trenutku u kojem ce Izrael doneti odluku da prizna Republiku Kosovo, to je unutrašnje pitanje te države. Ima važnosti u tome što su politicki i diplomatski predstavnici Izraela dobili obrazloženje i culi stavove Republike Kosovo, iako je potrebno da priznaju Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu.

„Epoka e re“: Imajuci u vidu uticaj koji ima Izrael, kakav uticaj bi moglo da ima njihovo eventualno priznanje u medunarodnoj areni?

Hodžaj: Priznanja koja se daju su suverene odluke nezavisnih država. Realno gledajuci, radi se o tome da svaka država takvu odluku donosi u skladu sa svojim politickim, strateškim i geopolitickim interesima. Mi kao Vlada Kosova uložili smo svoje maksimalne napore da odemo u razne krajeve sveta tako da svaku državu koja nije priznala Kosovo upoznamo sa svojim stavovima i da od nje zatražimo politicku i diplomatsku podršku. S druge strane, pitanje koliko priznanje od strane jedne zemlje može da ima uticaja na dobijanje priznanja od drugih zemalja je diskutabilno. Mi smo uložili maksimalne napore da sa vecinom država koje nisu priznale Kosovo imamo redovnu institucionalnu saradnju i da sa njima imamo razlicite kanale komunikacije i to ne samo kad se radi o njihovom formalnom priznavanju Republike Kosovo vec i kad je rec o uzajamnoj saradnji u raznim drugim oblastima.

 „Epoka e re“: G. Hodžaj, najavljeno je da septembra pocinje politicki dijalog za rešavanje pitanja severa. Kako ce taj dijalog da utice na proces medunarodnih priznanja?

Hodžaj: Pre nego što je bio poceo tehnicki dijalog, imali smo situaciju sa Medunarodnim sudom pravde (Sud). Srbija time nije postavila pitanje o legitimnosti nezavisnosti Kosova pred tim Sudom vec je nastojala da nade mehanizme za blokiranje procesa dobijanja medunarodnih priznanja da bi stvorila neku vrstu medunarodno javne konfuzije za Kosovo. Na srecu, Srbija nije uspela u tome. Isto tako, tehnicki dijalog nije mogao da blokira proces medunarodnih priznanja jer smo kako prošle tako i ove godine imali više tih priznanja. Tamo gde je srpska diplomatija pokušavala da pogrešno prikaže suštinu tehnickog dijaloga, ja sam bio prisutan da tim državama razjasnim da se radi samo o tehnickim pitanjima. Prema tome, kad je rec o svim mogucim sastancima do kojih može doci izmedu politickih lidera Kosova i politickih lidera Srbije a koji se odnose na poboljšanje odnosa izmedu dveju država, znaci poboljšanje dobrosusedskih odnosa, nema sumnje da je naša obaveza da onim državama koje nisu priznale našu zemlju objasnimo da je Kosovo suverena i nezavisna država i da ce zauvek biti deo slike nezavisnih država na Balkanu, te da niko ne može da stopira istoriju izgradnje državnosti Kosova. To znaci da nikakav proces ne može da ima direktnog uticaja na medunarodna priznanja Kosova.

„Epoka e re“: Ni politicki dijalog?

Hodžaj: Tehnicki dijalog nije imao nikakvog uticaja. Kosovo je nezavisna i suverena država i oko polovine država clanica UN priznalo je Kosovo. bice novih medunarodnih priznanja i ništa ne može da zaustavi niti da blokira proces dobijanja medunarodnih priznanja pa ni politicki dijalog sa Republikom Srbijom.

„Epoka e re“: I dalje ostaje problem priznavanja od strane pet zemalja  Evropske unije. U cemu se konkretno sastoji strategija lobiranja prema tim zemljama?

Hodžaj: Važno je to što ove zemlje ne predstavljaju jedan blok i ne treba ih posmatrati na taj nacin. Te zemlje nemaju nijedan validan pravni argument da ne priznaju Republiku Kosovo. Što se tice razloga zbog kojih te zemlje nisu uspele da donesu pozitivnu odluku o priznanju Kosova, oni se ticu primera koji bi Kosovo moglo da ima kao presedan za razlicite etnicke grupe. Medutim moglo se videti u toku prethodnih godina da je nezavisnost Kosova bila u službi mira, stabilnosti i sigurnosti u regionu, te da primer Kosova nijedna zemlja na svetu, ni u Evropi ni na bilo kom drugom kontinentu nije koristila kao presedan, tako da ovih pet država nema nijedan argument, ni politicki ni pravni, da ne prizna Kosovo.

„Epoka e re“: Ministre, šta ste ucinili da bi te zemlje priznale Kosovo?

Hodžaj: U toku prošle ali i ove godine, ostvarili smo pravu institucionalnu saradnju sa tim zemljama i uspeli da ublažimo njihov stav u pogledu evropske integracije Kosova. Znamo da su neke od tih zemalja otvoreno istupale u korist integracije Kosova u Evropsku uniju. Uprkos tome što te zemlje nisu priznale Kosovo, ja sam kao ministar imao saradnju sa njima u svim bilateralnim pitanjima.

„Epoka e re“: Kakva ce biti uloga Diplomatske akademije u afirmisanju kosovske diplomatije?

Hodžaj: Diplomatska akademija Kosova bavice se pisanjem strateških dokumenata koji su od znacaja za spoljnu politiku. Ona ce još raditi na obucavanju kosovskih diplomata i ucestvovace u organizovanju regionalnih konferencija, foruma i sastanaka, kao i seminara na temu pitanja spoljne politike u celini. Njeno sedište bice u Prizrenu i imace veoma profesionalno osoblje. Drugim recima, to ce biti snažan most koji ce da spaja Kosovo sa velikim centrima u kojima se donose politicke odluke.

„Epoka e re“: Ko ce da rukovodi radom te Akademije?

Hodžaj: To bi mogao da bude svaki od naših ambasadora koji su deo diplomatskog kora Republike Kosovo, ali bi to mogao da bude i neki akademik. Naš zadatak je da pronademo osobu koja je odgovarajuca i koja ima potrebne strucne pripreme.

„Epoka e re“: Prema vašem mišljenju, ko zaslužuje da bude na celu Akademije?

Hodžaj: Cekam na predloge od svojih saradnika, a zatim cu da donesem pravu odluku. Do sada nismo imali predloge, jer je predvideno da se prvo formira Upravni odbor Akademije, tako da to bude konsultativni proces. Važno je da Diplomatska akademija pocne sa radom u sledecih nekoliko nedelja.

(„Epoka e re“)

Kosovo hofft nun auf UN-Mitgliedschaft„Die Mehrheit will eine Normalisierung“Visiting Kosovo foreign minister says Ignatieff writings influenced him