Pratite nas:

Priznavanja ne prestaju

Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodžaj je kazao da postizanje sporazuma u Briselu o regionalnom predstavljanju Kosova predstavlja korak ka jačanju državnosti Kosova na Balkanu, ali i u Evropskoj uniji. Hodžaj je izjavio da samo suverene, nezavisne i ravnopravne zemlje mogu da potpisuju sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, do čega će prema njemu doći vrlo brzo. Šef diplomatije Hodžaj je najavio da će tokom marta Kosovo dobiti i neka nova priznanja. "Vrlo sam siguran da će tokom ove godine više od polovine država članica OUN priznati Republiku Kosovo", kazao je Hodžaj

Intervju za "Epoku e re", Enver Hodžaj

- Sporazum jaca državnost Kosova
- Tokom ove godine više od polovine država clanica OUN priznace Kosovo


Nekoliko sati pre odlaska u zvanicnu posetu Briselu, ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodžaj je u nedelju u intervjuu za Epoku e Re, kazao da sporazum koji je postignut u Briselu jaca državnost Kosova. Hodžaj je izjavio da iza ovog sporazuma stoje strateški partneri Republike Kosovo, SAD, Engleska, Nemacka, Francuska i Italija. "Budite sigurni da je postizanje ovog sporazuma jacanje medunarodnog subjektiviteta Kosova", kazao je Hodžaj.

Šef kosovske diplomatije je kazao da se Kosovo sada krece ka jacanju svoje državnosti u regionu Balkana, ali i u okviru Evropske unije. “Samo suverene, nezavisne i ravnopravne zemlje mogu da potpisuju sporazum o stabilizaciji i pridruživanju”, kazao je Hodžaj. On je najavio da ce tokom marta Kosovo dobiti neka nova priznanja. “Vrlo sam siguran da ce tokom ove godine više od polovine država clanica OUN priznati Republiku Kosovo. Dostici cemo kritican i odlucujuci broj priznanja Kosova”, kazao je Hodžaj.

Ministar Hodžaj je takode odbacio svaku ideju o promeni granica. “Pitanje konacnog statusa Kosova je rešeno tokom Beckih pregovora jednom zauvek. Niko ne treba da ima dilemu kada se radi o državnosti Kosova, njegovoj nezavisnosti i suverenitetu, bilo da se radi o unutrašnjem ili spoljašnjem suverenitetu. Ova tema je zatvorena jednom zauvek", kazao je Hodžaj koji ce se tokom boravka u Briselu susresti i sa ministrom spoljnih poslova Belgije.

"Epoka e re": G. Hodžaj, sporazum postignut u Briselu može se smatrati gubitkom državnosti Kosova?

Hodžaj: Niko ne treba da ima takav utisak. Sporazum koji je postignut prošle nedelje i podrška naših strateških partnera, Sjedinjenih Americkih Država i kljucnih zemalja Evropske unije u poslednjih 20 godina, u važnom periodu formiranja države i izgradnje države, jasno pokazuju da jacamo državnost Kosova. Postizanjem ovog sporazuma sada želimo da veoma aktivnom politikom postanemo clanovi u regionalnim inicijativama i forumima, kao i u evropskim mehanizmima.

"Epoka e re": Ali opozicija ovaj sporazum naziva korakom unazad, jer se ne pominje naziv republika.

Hodžaj: Republika Kosovo je geopoliticka realnost na Balkanu. 88 država je priznalo Kosovo kao suverenu i nezavisnu državu. Postignuti sporazum je u potpunom skladu sa nezavisnošcu, suverenitetom i teritorijalnim integritetom Republike Kosovo. Osim bilaterlanih sporazuma koje smo do sada potpisivali, Kosovo ce postati deo multilateralnih institucija i foruma, regionalnih i evropskih. Ako ste videli izjave državnog sekretara SAD Hilari Klinton, ministara spoljnih poslova Engleske, Nemacke, Francuske, Italije, Austrije i mnogih drugih zemalja, jasno se vidi da iza ovog sporazuma stoje strateški partneri Republike Kosovo. Budite sigurni da postizanje ovog sporazuma jaca medunarodni subjektivitet Kosova.

"Epoka e re": Kaže se da je postignuti sporazum privremen. Kako se može produžiti takva realnost u predstavljanju Kosova u regionalnim inicijativama?

Hodžaj: Nesumnjivo je da je ovo privremeni sporazum, odnosno privremeni modalitet. Od pocetka se shvata kao tehnicki dijalog izmedu Republike Kosovo i Srbije. Nikada nismo dijalog shvatili samo kao instrument za rešavanje pitanja tehnicke prirode sa Republikom Srbijom. Mi smo ga shvatali i kao instrument za jacanje državnosti Kosova u Evropskoj uniji, zbog cinjenice da pet zemalja još uvek nije priznalo našu nezavisnost. Kosovo nije imalo mogucnost da stupa u ugovorne odnose kao suverena i nezavisna država u institucijama Evropske unije. Baronesa Ešton je jasno kazala prošle nedelje, ali i komesar File, da je Kosovo osim vizne liberalizacije i trgovinskih odnosa u vidu ugovornog odnosa nacinilo još jedan snažan korak napred ka izradi studije izvodljivosti sa ciljem da se potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Samo zemlje koje su suverene, nezavisne i ravnopravne imaju mogucnost da potpišu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Kosovo se krece ka jacanju svoje državnosti i u regionu Balkana i unutar Evropske unije i šire.

"Epoka e re": Kada se ocekuje potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju?

Hodžaj: Nadam se da je proces izrade studije izvodljivosti pitanje veoma kratkog vremena. Vrlo sam siguran da Kosovo treba da bude nagradeno sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koji je jedini okvir za evropske integracije jedne zemlje. Takode, to je jedini okvir unutar kojeg Evropska unija tretira odredenu zemlju kao suverenu i nezavisnu državu, uz poštovanje njenog teritorijalnog integriteta. Dakle, ovaj sporazum je realno ojacao državnost Kosova ali i same Evropske unije.

"Epoka e re": Kako ce Kosovo biti predstavljeno u Savetu bezbednosti OUN?. Opet preko UNMIK-a?!

Hodžaj: Apsolutno ne. Kosovo uvek u Savetu bezbednosti predstavlja ministar spoljnih poslova, kako u vreme kada je ministar bio Skender Hiseni, tako i u sadašnje vreme. Dakle, Republika Kosovo je predstavljena kao nezavisna i suverena država. Takode cinjenica je da pozive dobijamo sa ciljem da diskutujemo o izveštaju generalnog sekretara OUN. Dakle, ministar spoljnih poslova Kosova bilo ko da je, predstavlja Republiku Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu, a nikako UNMIK.

"Epoka e re": Danas (nedelja) zajedno sa ministarkom za integracije Vljorom Citaku putujete u dvodnevnu posetu Briselu. Koji je cilj te posete?

Hodžaj: U ponedeljak i utorak bicu u Briselu. Imacemo susrete sa više ministara spoljnih poslova zemalja clanica Evropske unije. Naš glavni cilj je da snažno poguramo napred evropski plan Kosova. Dakle, snažno cemo insistirati na otpocinjanju procesa vizne liberalizacije, uspostavljanju trgovinskih odnosa i takode ka što bržem otpocinjanju procesa stabilizacije i pridruživanja. Takode, razgovaracemo i o podršci koju imamo od tih zemalja da Kosovo postane clan regionalnih i evropskih foruma i institucija. Takode, tokom ove posete imacemo susrete i sa nekim ministrima spoljnih poslova zemalja koje još nisu priznale Kosovo, a koje su clanice EU.

"Epoka e re": G. Hodžaj, koliko prihvatanje ove fusnote može da spreci nova priznanja?

Hodžaj: Najavljujem da ce tokom marta Republiku Kosovo priznati još neke zemlje. Siguran sam da ce proces priznanja biti uspešan. Niko ne može da zaustavi tok istorije, niko ne može da zaustavi izgradnju državnosti Republike Kosovo i jacanje njenog medunarodnog subjektiviteta. Priznanja su prioritet naše spoljne politike dok je naše clanstvo u medunarodnim forumima i organizacijama naš drugi prioritet, uz jacanje bilateralnih odnosa sa pojedinim zemljama.
Intenzivno smo radili da Republika Kosovo tokom ove godine dobije što veci broj priznanja. Siguran sam da ce tokom ove godine više od polovine država clanica OUN priznati Republiku Kosovo. Dosticicemo kritican i odlucujuci broj priznanja Kosova.

"Epoka e re": Postizanjem ovog sporazuma oživeli su neki glasovi u politickom životu Kosova ali i van njega o redefinisanju granica na Balkanu. Kako vi vidite ovo pitanje?

Hodžaj: Države clanice OUN, države koje su nam pomogle da osvojimo slobodu Kosova, nezavisnost i da ocuvamo teritorijalni integritet Kosova i dalje potpuno podržavaju našu državu, a pitanje konacnog statusa Kosova je rešeno tokom Beckih pregovora jednom zauvek. Niko ne bi trebalo da ima takvu dilemu u vezi sa državnošcu Kosova, njegovom nezavisnošcu i suverenitetom, bilo na unutrašnjem ili spoljašnjem planu. Ove teme su zatvorene jednom zauvek.

Visiting Kosovo foreign minister says Ignatieff writings influenced him Enver Hoxhaj: EU muss sich stärker in der Ukraine engagierenSrbija agresivnija prema Kosovu