Na ndiqni në:

Arsimimi

Në Kosovë ekzistojnë tri universitete publike me lokacion në Prishtinë, Pejë dhe Prizren. Kohë më është miratuar ligji për themelimin edhe të tri universiteteve tjera në Mitrovicë, Gjilan dhe Gjakovë.

Në Kosovë ekzistojnë tri universitete publike me lokacion në Prishtinë, Pejë dhe Prizren. Kohë më është miratuar ligji për themelimin edhe të tri universiteteve tjera në Mitrovicë, Gjilan dhe Gjakovë.

Ekzistojnë 33 institucione të arsimimit të lart. Shumë nga këto institucione bashkëpunojnë me universitete tjera në botë si me: The Rochester Institute of Technology, University of Sheffield, dhe Staffordshire University.

AABGjilaniVizioni për Arsim
RiinvestDukagjiniKolegji Amerikan në Kosovë
AAB-RiinvestESLGInternacional Prizreni
FAMAISPEEuropian në Prishtinë
IliriaJuridicaBiomedica
UBTHumanisticaUNIPZ
DardaniaUniversiPrizreni
BiznesiTempulliProfesional
VictoriaEvolucionA Design
KMI GlobusDesign FactoryAkademia e Arteve
Pjetër BudiQEAP HeimererUniversum

Statistikat

Në vitin akademik 2011/2012, në Universitetin e Prishtinës janë regjistruar 47,070 student.

4,496 student kanë diplomuar në Studimet Baçellor.

647 student kanë diplomuar në nivelin e Magjistraturës gjatë  vitit 2010/2012.

Në vitin 2011/2012 në Universitetin e Prizrenit janë regjistruar 2738 student.

Afërsisht 10,000 student regjistrohen në institucionet private të shkollimit të lart.

Burimi: