4539 - Single_lajmi | Ministria e Puneve te Jashtme
MPJ
  • SHARE
  • PRINT

Fond za Zapadni Balkan objavljuje IV poziv za podnošenje predloga projekata

Ministarstvo inostranih poslova i dijaspore (MIPD) Republike Kosovo, ima zadovoljstvo da vas obavesti da je Fond za Zapadni Balkan - FBB (Western Balkans Fund) objavio IV otvoreni poziv za podnošenje predloga projekata, koji će biti otvoren do 23. decembra 2021.

Aplikacije možete dostaviti putem sistema za apliciranje koji se nalazi na zvaničnoj stranici ovog fonda: https://wbfportal.org/applicant/ 

Potencijalni aplikanti mogu da pronađu više informacija u sledećem linku: http://westernbalkansfund.org/

U cilju što boljeg informisanja organizacija civilnog društva i drugih neprofitnih strana o ciljevima i modalitetima apliciranja, Fond za Zapadni Balkan, u saradnji sa MIPD-om, održaće i informativnu sesiju u Prištini (zgrada Ministarstva inostranih poslova i dijaspore) dana 25. novembra 2021. godine, od 11:00 sati.

Da bi učestvovali u ovoj informativnoj sesiji, organizacije civilnog društva i druge neprofitne strane, moraju se registrovati putem sledećeg linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWNTi9u3jXGFKF06wsjZoB91e8AtDZHCfOoUtG0bHFWeCoaw/viewform

Ovo je četvrti poziv od osnivanja Fonda za Zapadni Balkan u 2017. godini, ali prvi koji ostvaruje korist od jedne značajne podrške iz Evropske unije, kroz sufinansiranje regionalnih grantova putem fondova IPA  – pretpristupni instrument.

Organizacije civilnog društva su glavne korisnice zajedničkog delovanja EU/FBB. Mogući dobitnici grantova obuhvataju udruženja, fondacije, neprofitne organizacije, regionalne mreže, lokalne i regionalne javne subjekte ili poslovna udruženja.

Fond za Zapadni Balkan, regionalna organizacija osnovana od strane ministarstava inostranih poslova šest zemalja Zapadnog Balkana, predstavlja jedan jedinstveni regionalni mehanizam, čiji je cilj promovisanje razvoja bliže saradnje i jačanje veza među njima.

Foto Galeria