505 - Sherbimet_konsullore | Ministria e Puneve te Jashtme

Posebne kategorije oslobođene od viza

Dole navedene kategorije oslobađaju se od potrebe za dobijanje vize :
 

  • Državljani zemalja za koje Republika Kosova primenjuje vizni režim ali koji imaju važeću biometrijsku boravišnu dozvolu izdatu od jedne države Šengen zone , takođe nosioci važeće više ulazne vize Šengena oslobađaju se od potrebe za dobijanje vize za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Kosova. Njihov boravak unutar teritorije Republike Kosova ograničava se na 15 dana.
  • Državljanima: država članica EU-a, država članica Šengen zone, , Svete Stolice, Kneževine Andore, Kneževine Monako, Republike San Marino, Republike Albanije, Crne Gore, i Republike Srbije dozvoljava se ulazak, tranzit i boravak do 90 dana u periodu od šest (6) meseci, važećom biometrijskom ličnom kartom.
  • Nosiocima diplomatskih i službenih pasoša izdatih od strane Ruske Federacije, Narodne Republike Kine, Egipta, Indonezije, Ukrajine dozvoljava se ulazak, tranzit i boravak do 15 dana na teritoriji Republike Kosova.
  • Nosioci važećih putnih isprava izdatih od strane administracije posebnih regiona Narodne Republike Kine: Hong Kong i Makao, oslobođeni su od potrebe za dobijanje vize.
  • Nosioci putnih isprava izdatih od straneTajvana, oslobođeni su od potrebe za apliciranje za vizu pod uslovom da prethodno obaveste diplomatsku ili konzularnu misiju Republike Kosova najmanje 2 nedelje unapred.
  • Kada su važeće putne isprave izdate na osnovu Konvencije o statusu izbeglice (1951) i Konvencije o statusu lica bez državljanstva (1954) kao i putne isprave za strance važeće, izdate od strane država članica EU-a i Šengen zone kao i Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije, Japana, Novog Zelanda, onda njihovi nosioci su oslobođeni od potrebe za dobijanje kosovske vize za ulaz, tranzit i boravak na teritoriji Republike Kosova koji se ograničuje na 15 dana.
  • Nosioci putnih isprava (Laissez-Passer) izdatih od strane Organizacije Ujedinjenih Nacija, NATO-a, OEBS-a, Saveta Evrope i Evropske Unije oslobođeni su od procedure za dobijanje vize za ulaz u zemlju bez obzira na njihovu nacionalnost.