499 - Sherbimet_konsullore | Ministria e Puneve te Jashtme

Krizni štab

Krizni štab je ad hok radna grupa koju osniva MIP u hitnim slucajevima. Ovaj štab funkcioniše u okviru Konzularnog odeljenja i pod direktnom je nadležnošcu i nadzorom generalnog sekretara MIP-a. 

Krizni štab je tokom operativnog perioda u direktnom kontaktu 24 casa sa odgovarajucim diplomatsko/ konzularnim predstavnikom i relevantnim domacim institucijama. 

Podaci o kontaktu sa ovim organom bice na raspolaganju u hitnim slucajevima njegove mobilizacije.