Baner | Ministria e Puneve te Jashtme

Informacije za strane državljane za ulazak u Republiku Kosovo

1. mart 2022

Vlada Republike Kosovo
O D L U K A

O opštim i posebnim merama za kontrolu, sprečavanje i borbu protiv pandemije COVID-19
 

A. [Teritorijalna primena]

 1. Ova odluka se odnosi na celu teritoriju Republike Kosovo.

B. [Ulazi i izlasci stranih državljana u Republiku Kosovo i iz nje]

 1. Svako lice koje uđe u Republiku Kosovo imaće jedan od sledećih dokaza:
  2.1 Potvrdu o potpunoj vakcinaciji sa dve (2) doze, ili jednom dozom vakcine Janssen (J&J) i da nije prošlo više od 12 meseci od uzimanja poslednje doze;
  2.2 Potvrdu o vakcinaciji sa jednom dozom zajedno sa testom RT-PCR negativnim za COVID-19, ne starijim od 48. časova
  2.3 Dokaz da je osoba prošla COVID-19 u poslednjih 90 dana (pozitivan RT-PCR test izdat u poslednjih 21–90 dana);
  2.4 Dokaz da je osoba primila treću/buster dozu
  2.5 Dokaz o negativnom RT-PCR testu na COVID-19, ne stariji od 48 sati.
   
 2. Sledeće osobe su oslobođene zahteva da poseduju bilo koji dokaz prema tačkama 2.1 do 2.5:
  3.1 Osobe koje ulaze na Kosovo preko aerodroma ili preko kopnenih graničnih punktova i napuštaju Kosovo (tranzit) u roku od tri (3) sata preko aerodroma ili kopnenih graničnih prelaza, pod uslovom da na ulazu potpišem izjavu da će napustiti Kosovo u roku od tri ( 3) sati i da se izlaz na graničnom prelazu razlikuje od graničnog ulaza;
  3.2 Osobe koje rade kao profesionalni prevoznici (vozači), pod uslovom da se pridržavaju međunarodnog transportnog protokola za zaštitu od COVID 19;
  3.3 Građani Republike Kosovo koji su napustili Kosovo u poslednjih 12 sati;
  3.4 Strani državljani koji prolaze kroz Kosovo organizovanom autobuskom ili redovnom međunarodnom tranzitnom linijom, pod uslovom da potpišu izjavu da će napustiti teritoriju Kosova u roku od pet (5) sati;
  3.5 Strane diplomate akreditovane na Kosovu i pripadnici trupa KFOR;
  3.6 Osobe mlađe od dvanaest (12) godina;
  3.7 Građani Republike Kosovo koji nemaju dve doze vakcine dužni su da završe kućni karantin u periodu od sedam (7) dana od ulaska na teritoriju Republike Kosovo;
  3.8 Osobe sa medicinskim dokazom od lekara specijaliste odgovarajuće oblasti da imaju kontraindikacije i da su izuzeta od vakcinacije. Takve osobe moraju pokazati negativan RT-PCR test na COVID-19, koji se ne obavlja ranije od 48 sati pre polaska (za putnike koji ulaze vazdušnim putem) ili 48 sati pre dolaska na granični prelaz (za putnike koji ulaze kopnenim putem).
  3.9 Osobe od 12 do 16 godina moraju imati negativan RT-PCR test ne stariji od 48 sati.

Za više informacija, molimo vas pročitajte ODLUKU VLADE o merama protiv pandemije COVID-19. Takodje, molimo vas pogledajte stranicu Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (EDCD) ako se vaša država nalazi na listi zemalja visokog rizika.