Ballina | Ministria e Puneve te Jashtme

VESTI

MPJ

15 January 2021

MPJ

14 January 2021

MPJ

14 January 2021

MPJ

13 January 2021

MPJ
Saudijska Arabija će pomoći Kosovu na polju zdravstva
12. januar 2021. Saradnja između Kosova i Saudijske Arabije, uključujući sada i na polju ...

12 January 2021

MPJ

12 January 2021