606 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Departamenti për Nato dhe Politika të Sigurisë

Kontakti:
Tel:+ 383 38 200 77 105
+383 38 200 77 042
Email: Driton.thaqi@rks-gov.net