Notice: session_start(): A session had already been started - ignoring in /home/mfaks/public_html/ad/fw/fw_access.php on line 9

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mfaks/public_html/ad/fw/DBMysqli.php on line 162
Akademia Diplomatike e Kosovës

O akademiji

Diplomatska Akademija Republike Kosovo osnovana je 8. marta 2012. godine odlukom Vlade br. 03/65, kao javna institucija koja ima za cilj pripremanje i obučavanje članova diplomatskog osoblja i ostalih zvaničnika koji služe po misijama Republike Kosovo izvan zemlje. Akademija u oblasti spoljne politike će preduzeti zadatke koja imaju karakter obrazovanja, usavršavanja i savetovanja kao i karakter istraživanja.

 

Diplomatska Akademija je nezavisna institucija, koja u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova Republike Kosovo ima za cilj da razvije profesionalne (diplomatske) sposobnosti diplomata i ostalih državnih službenika koji se bave međunarodnim pitanjima ili rade u jednom međunarodnom okruženju.

 

Diplomatska Akademija ima za cilj da to postigne:

 

 • Identifikovanjem potreba i zahteva državnih službenika, u saradnji sa MIP-om,
 • Podržanjem MIP-a u određivanju objektivnih kriterijuma (realnih) za regrutovanje novih članova osoblja, 
 • Podržavanjem MIP-a u odabiranju kandidata, na osnovu ovih kriterijuma,
 • Projektovanjem specijalizovanih kurseva zasnovanih na identifikovanim potrebama i zahtevima,
 • Rešavanjem učešća u njihovim edukativnim aktivnostima zasnovanim na specifičnim kriterijumima, u zavisnosti od kursa,
 • Organizovanjem godišnjih programa obučavanja za nove diplomate,
 • Organizovanjem specifičnih programa obučavanja za diplomate srednjeg i visokog nivoa,
 • Organizovanjem specijalizovanih programa obučavanja (npr. u međunarodnim pregovorima, javnoj diplomatiji, institucijama EU-a, međunarodnim organizacijama ili efektivnom zastupanju),
 • Organizovanjem uvodnih kurseva (indukcija) za ostale službenike MIP-a (nediplomatsko osoblje),
 • Procenjivanjem učesnika u njihovim kursevima izdavanjem izveštaja o MIP-u i ostalim uključenim institucijama, u vezi sa uspešnim učešćem,
 • Izdavanjem sertifikata za učesnike koji su uspešno završili njihove aktivnosti obučavanja,
 • Organizovanjem opštih predavanja, seminara, radionica, e-konferencija i ostalih aktivnosti, sa ciljem podizanja opštih sposobnosti diplomata i ostalih državnih službenika, 
 • Procenjivanjem svojih aktivnosti i određivanjem njihovog uticaja,
 • Izdavanjem jednog godišnjeg biltena o svojim aktivnostima i dešavanjima u diplomatiji,
 • Koordiniranjem, sarađivanjem i izgradnjom odnosa sa svojim strateškim partnerima i ostalim institutima specijalizovanim za obuke, bilo da su domaće ili međunarodne; Diplomatske Akademije koje se bave diplomatskim obukama i podizanjem kapaciteta, kao i uključujući spoljnu ekspertizu u samom kurikulumu Diplomatske Akademije.

 

Diplomatska Akademija ima za cilj spajanje domaćeg i međunarodnog iskustva i ekspertize – kao što se predviđa Uredbom br. 01/2012 o funkcionisanju Diplomatske Akademije Republike Kosovo – postavši tako glavna institucija za diplomatiju i međunarodne odnose na Kosovu. Do kraja 2017. godine, Diplomatska Akademija će obučiti jednu novu generaciju uspešnih diplomata i ostalih državnih službenika, koji rade na međunarodnom pitanju ili na međunarodnom okruženju, kao i razvijaće njihove didaktičke i organizacione kapacitete radi kreiranja kurikuluma, koji će na efektivan način ispuniti potrebe obučavanja za MIP i ostala ministarstva. Kroz ove aktivnosti, Diplomatska Akademija će ojačati kapacitete Kosova kako bi promovisala svoje interese i kako bi učestvovala na efektivan način u međunarodnom okruženju. 


Diplomatska Akademija Kosova sastoji se od 4 člana osoblja: direktora, visokog službenika u DA-u, visoki službenik za obuke i razvoj kao i jedan administrativni pomoćnik, dok se sedište DA-a nalazi u Prizrenu.

 

Državni simboli
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_query() in /home/mfaks/public_html/ad/inc/footer.php:9 Stack trace: #0 /home/mfaks/public_html/ad/index.php(17): require_once() #1 {main} thrown in /home/mfaks/public_html/ad/inc/footer.php on line 9