4549 - Single_lajmi | Ministria e Puneve te Jashtme
MPJ
  • SHARE
  • PRINT

Gërvalla nastavlja sastanke u Bujanovcu, garantuje podršku Kosova u mnogim oblastima

U okviru sastanaka sa predstavnicima institucija, političkih partija i građanima Preševske doline, ministarku inostranih poslova i dijaspore Republike Kosovo gđa. Donika Gërvalla, danas je na sastanku primio predsednik Skupštine opštine Bujanovac g. Enver Ramadani; Šef Grupe odbornika, g. Ermal Rexhepi; odbornica Skupštine opštine gđa. Afërdita Mustafa; i sekretarka Skupštine opštine gđa. Nerminale Aliu.  

U okviru ovog sastanka, pored ostalog, obrađene su teme političkog spektra Doline, stanje u vezi sa funkcionisanjem institucija lokalne samouprave i politička i institucionalna diskriminacija centralnih institucija Srbije u odnosu na obavezu sprovođenja političkih, institucionalnih i građanskih prava Albanaca Doline.

Predsednik Ramadani je predstavio diskriminatorne brojke u oblasti zapošljavanja Albanaca Doline, bilo u javnim preduzećima ili kompanijama, bilo u institucijama pravosuđa, primarnog zdravstva ili u vezi sa civilnim statusom.

Ministarka Gërvalla je naglasila da su institucije Vlade Republike Kosovo posvećene pružanju kontinuirane finansijske i ekonomske podrške i u smislu olakšavanja usluga za građane Doline koji žive na Kosovu. Za ovo je garantovala da će se podrška sistematski povećavati.

U kontekstu suštinskog razgovora, Gërvalla je pokrenula pitanje identifikacije oblika i instrumenata podrške.

U tom kontekstu je naglašeno da se veća pažnja treba posvetiti podršci projektima zapošljavanja mladih, posebno ulaganju u sticanju veština.

Ona je ohrabrila sagovornike da istraže mogućnosti bratimljenja sa opštinama Republike Kosovo, ali i mogućnosti apliciranja za fondove EU-a, gde bi korisnici mogli da budu opštine Republike Kosovo i opštine iz Doline.

Imala je i sastanke sa predsednikom Nacionalnog veća Albanaca g. Ragmi Mustafa; zam. predsednika Nacionalnog veća Albanaca g. Enver Mehmeti; koordinatorkom Izvršnog tela gđ. Lemane Mustafa; i koordinatorom za službenu upotrebu albanskog jezika i pisma g. Enkel Rexhepi.
 

Gërvalla je obavestila predstavnike Veća da su ova poseta i konsultativni sastanci deo sveobuhvatnog i pragmatičnog institucionalnog pristupa podršci Dolini. Prema rečima ministarke Gërvalla, ovaj pristup ima za cilj, između ostalog, da senzibilizira međunarodnu zajednicu o izazovima kroz koje prolaze Albanci u Dolini.

Tokom sastanka, Gërvalla je obavestila predstavnike Veća da su ona, kao i ostali članovi Vlade, posvećeni pružanju sektorske podrške i u tom duhu se planiraju i očekuju i druge posete.

Predsednik Mustafi je predstavio izazove i probleme sa kojima se suočavaju Albanci Doline, ističući diskriminaciju Albanaca u zapošljavanju, u zakonskom okviru, kroz diskriminatorno i isključujuće odlučivanje i u drugim oblicima.

Foto Galeria