3451 - Single_lajmi | Ministria e Puneve te Jashtme
MPJ
  • SHARE
  • PRINT

Nastavljaju se radovi Pete konferencije ambasadora, raspravljaju se glavne teme nacionalnog interesa zemlje

Priština, 6. septembar, 2018. god. – Nakon završetka glavnih govora od šefova država, nastavljeni su radovi i u poslepodnevnom delu Pete konferencije ambasadora, sa panelima koji uključuju glavne teme nacionalnog interesa zemlje i uz učešće poznatih međunarodnih i domaćih eksperata o spoljnoj politici, članova Skupštine Republike Kosovo i predstavnika civilnog društva.

U prvom panelu pod nazivom: „Kosov kao deo globalnih razvoja i njihov uticaj na spoljnu politiku Kosova“, predstavili su i izrazili svoje tačke gledišta, gđa. Vjosa Osmani, Predsednik skupštinskog odbora za spoljnu politiku, dijasporu i strateške investicije, g. Bruno Questel, Predsednik grupe prijateljstva Francuska – Kosovo u Narodnoj Skupštini Francuske, g. Nabil Ayad, Direktor Diplomatske akademije u Londonu – Univerzitet Loughborough, Ambasador Blerim Reka, Prorektor Univerziteta Jugoistočne Evrope – Tetovo i Ambasador, Fletcher Burton,  bivši Ambasador i Šef misije i Zamenik međunarodnog civilnog predstavnika na Kosovu.

Pod moderisanjem od strane ambasadora Republike Kosovo, Sabri Kiqmari, ovaj panel je imao glavni fokus na analizu najskorijih međunarodnih zbivanja i njihovog uticaja na spoljnu politiku Kosova.

Dalje, tokom poslepodnevne sesije, Konferencija je razvila radove sa drugim panelom, odnosno raspravama na temu: „Sigurnost i zaštita u drugoj desetogodišnjici Republike Kosovo“.

Glavni govornici na tu temu su bili g. Daut Haradinaj, Predsednik Skupštinskog odbora za unutrašnje poslove, sigurnost i nadzor bezbednosne snage Kosova, g. Rrustem Berisha, Ministar Kosovske bezbednosne snage General-pukovnik, Rrahman Rama, Komandir Kosovskih bezbednosnih snaga i g. Naim Rexha, Zamenik Generalnog direktora policije Kosova.

Ova rasprava je moderovana od strane ambasadora Republike Kosovo, Ilir Dugolli,  dok su najvažnija pitanja koja su postavljena bila o unutrašnjim i regionalnim izazovima, transformisanje KBS-a i NATO.

Konferencija ambasadora će nastaviti radove sa još dva druga panela u poslepodnevnim časovima, gde će se početno raspravljati na temu: „Budući koraci Kosova u procesu evropskih integracija“, odnosno završetak procesa vizne liberalizacije, primena SSP-a, kao i spoljna i bezbednosna politika EU-a, a nakon toga i „Globalni privredni trendovi, izazovi, orijentacije i mogućnosti za Kosovo“.

Peta konferencija ambasadora, ocenjena kao najvažniji događaj u zemlji o spoljnoj politici, pridružuje glavne donosioce odluka u državi, poznate međunarodne i domaće eksperte o spoljnoj politici, poslanike Skupštine Republike Kosovo, ministre, predstavnike civilnog društva, ambasadore Republike Kosovo koji su akreditovani u različitim državama, kao i diplomatski hor akreditovanih ambasada u našoj zemlji

 

Foto Galeria