505 - Sherbimet_konsullore | Ministria e Puneve te Jashtme

Posebne kategorije oslobođene od viza

Dole navedene kategorije oslobađaju se od potrebe za dobijanje vize :
 

  • Državljani zemalja za koje Republika Kosova primenjuje vizni režim ali koji imaju važeću biometrijsku boravišnu dozvolu izdatu od jedne države Šengen zone, takođe nosioci važeće više ulazne vize Šengena oslobađaju se od potrebe za dobijanje vize za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Kosova. Njihov boravak unutar teritorije Republike Kosova ograničava se na 15 dana.

 

  • Državljanima: država članica EU-a, država članica Šengen zone, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske, Svete Stolice, Kneževine Andore, Kneževine Monako, Republike San Marino, Republike Albanije, Crne Gore, i Republike Srbije dozvoljava se ulazak, tranzit i boravak do 90 dana u periodu od šest (6) meseci, važećom biometrijskom ličnom kartom.

 

  • Nosiocima diplomatskih i službenih pasoša izdatih od strane Ruske Federacije, Narodne Republike Kine, Egipta, Indonezije, Ukrajine dozvoljava se ulazak, tranzit i boravak do 15 dana na teritoriji Republike Kosova.

    - Nosioci važećih putnih isprava izdatih od strane administracije posebnih regiona Narodne Republike Kine: Hong Kong i Makao, oslobođeni su od potrebe za dobijanje vize.

 

  • Nosioci putnih isprava izdatih od straneTajvana, oslobođeni su od potrebe za apliciranje za vizu pod uslovom da prethodno obaveste diplomatsku ili konzularnu misiju Republike Kosova najmanje 2 nedelje unapred.

 

  • Kada su važeće putne isprave izdate na osnovu Konvencije o statusu izbeglice (1951) i Konvencije o statusu lica bez državljanstva (1954) kao i putne isprave za strance važeće, izdate od strane država članica EU-a, Šengen zone, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske, kao i Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije, Japana, Novog Zelanda, onda njihovi nosioci su oslobođeni od potrebe za dobijanje kosovske vize za ulaz, tranzit i boravak na teritoriji Republike Kosova koji se ograničuje na 15 dana.

 

  • Nosioci putnih isprava (Laissez-Passer) izdatih od strane Organizacije Ujedinjenih Nacija, NATO-a, OEBS-a, Saveta Evrope i Evropske Unije oslobođeni su od procedure za dobijanje vize za ulaz u zemlju bez obzira na njihovu nacionalnost.
1. Temporary residence for the purpose of family reunification

VIEW

2. Temporary residence for the purpose of higher education and scientific research

VIEW

3. Temporary residence permit for the purpose of working within the annual employment quota

VIEW