499 - Sherbimet_konsullore | Ministria e Puneve te Jashtme

Krizni štab

Krizni štab je ad hok radna grupa koju osniva MIP u hitnim slucajevima. Ovaj štab funkcioniše u okviru Konzularnog odeljenja i pod direktnom je nadležnošcu i nadzorom generalnog sekretara MIP-a. 

Krizni štab je tokom operativnog perioda u direktnom kontaktu 24 casa sa odgovarajucim diplomatsko/ konzularnim predstavnikom i relevantnim domacim institucijama. 

Podaci o kontaktu sa ovim organom bice na raspolaganju u hitnim slucajevima njegove mobilizacije. 

1. Temporary residence for the purpose of family reunification

VIEW

2. Temporary residence for the purpose of higher education and scientific research

VIEW

3. Temporary residence permit for the purpose of working within the annual employment quota

VIEW