497 - Sherbimet_konsullore | Ministria e Puneve te Jashtme

Legalizacija

Legalizacija javnih dokumenata izdatih od strane institucija Republike Kosovo može da se vrši samo na Kosovu na osnovu umreženog sistema za legalizaciju dokumenata.

Za korišcenje javnih dokumenata Kosova u drugim državama, gradani Kosova treba da urade sledece: 

-    provera u instituciji koja je odgovorna za njihovo izdavanje,
-    legalizacija u Ministarstvu spoljnih poslova, i
-    legalizacija u odgovornoj instituciji zemlje u kojoj se koristi dokumentacija (obicno je odgovorni organ ambasada doticne zemlje ili ministarstvo spoljnih poslova te zemlje).

U Ministarstvu spoljnih poslova Kosova vrši se legalizacija svih javnih dokumenata koji su prethodno prošli proveru od strane odgovornih organa. Do donošenja druge odluke, legalizacija dokumenata u Ministarstvu spoljnih poslova Kosova vrši se besplatno i u skladu sa dole navedenim detaljima:

Organ odgovoran za legalizaciju 

Odeljenje za konzularna pitanja
Trg Nënë Tereza
Bivša zgrada Grmije, kancelarija AB01
Priština 10000, RKS

Radno vreme

Legalizacija dokumenata može da se obavi svakog redovnog radnog dana prema dole navedenom rasporedu. Vi razumete da period za legalizaciju dokumenata može da bude razlicit u zavisnosti od priliva dokumenata koje prima Odeljenje za konzularna pitanja. Period legalizacije može da traje najviše 3 (tri) radna dana.

Podnošenje dokumenata za legalizaciju može se izvršiti:

Prepodne od 08.30 –  10.30 i poslepodne od 13.30 – 14.30

Podizanje legalizovanih dokumenata vrši se na dan koji je odredio odgovorni službenik prema sledecem rasporedu:

prepodne od 11.00 – 12. 00 i posle podne od 15.00 – 16.00

Važne napomene: 

* Proces legalizacije se vrši samo u originalnim javnim ispravama.

** Legalizacija javnih isprava se plaća.

*** Za legalizaciju dokumenata mora biti prisutna sama stranka, ili član uže porodice (krv prvog stepena) ili ovlašćeno lice.

1. Temporary residence for the purpose of family reunification

VIEW

2. Temporary residence for the purpose of higher education and scientific research

VIEW

3. Temporary residence permit for the purpose of working within the annual employment quota

VIEW