3257 - Politika_single | Ministria e Puneve te Jashtme
  • 04 September 2018
  • SHARE
  • PRINT

Selimi: MIP poseban naglasak na javnu i digitalnu diplomatiju

Priština , 30. jul 2013 - Zamenik ministra Inostranih Poslova Republike Kosovo, Petrit Selimi, je održao u utorak predavanje o javnoj i digitalnoj diplomatiji međunarodnim i kosovskim studentima Prištinskog Letnjeg Univerziteta.

 

Tokom predavanja, zamenik ministra Selimi je predstavio veliku angažovanost  i konkretne rezultate javne diplomatije, sa posebnim naglaskom kroz uspešnu primenu digitalne diplomatije.

Selimi je govorio o konkretnim projektima , kao i nekim specifičnim dostignućima i značajnim međunarodnim procenama koje je spoljna politika Kosova primila u tom pogledu .

On je istakao činjenicu da je ministar Inostranih Poslova, Enver Hodžaj, nedavno  rangiran među 50 svetskih lidera najaktivnijih na Twitteru, na Twiplomacy listi "Top 50 Best Connected World Leaders" .

Selimi je  takođe govorio o Strategiji Digitalne Diplomatije Kosova, navodeći činjenicu da je proglašena među četiri najbolje strategije na svetu,nakon strategije SAD-a, Britanije i Izraela, iz specijalnog časopisa " Yeni Diplomasi".

Što se tiče aktivnosti javne diplomatije, zamenik ministra Selimi je govorio o brojnim aktivnostima i očiglednim  uspesima koji su postignuti  u tom pogledu, navodeći još neke od njih kao foto takmičenje " InstaKosova", međunarodnu međuversku konferenciju, WikiAcademy, itd .

Studenti PLU su izrazili interesovanje za različite konkretne aspekte koji se odnose na  javnu i digitalnu diplomatiju, sadržaju strategije , primeni u praksi  i ostvarenim rezultatima u tom smeru od strane Ministarstva Inostranih Poslova  Kosova .

Foto Galeria