3255 - Politika_single | Ministria e Puneve te Jashtme
  • 04 September 2018
  • SHARE
  • PRINT

Letnja škola Vera i spoljna politika završava prvu nedelju

Priština, 12 avgust, 2013 - Letnji program "Vera i spoljna politika: Ispitivanje uloge religije u konfliktnim i post-konfliktnim transformacijama", u organizaciji Ministarstva inostranih poslova, Tony Blair Faith Foundation, Univerziteta u Prištini, čiji je implementor Balkanski institut, završio je svoju prvu nedelju.

Nakon što je Ministar inostranih poslova Enver Hoxhaj, otvorio kurs, dr. Ivo Banac, dr. Obrad Savic´ i ambasador Zamir Akram su predavali studentima o razlicitim pitanjima. Dr. Banac je predavao istoriju religije u regionu Balkana, fokusirajuc´i se na promenu prirode hrišc´anskih, pravoslavnih i muslimanskih država. Njegov kurs su upotpunili kursevi dr. Savic´a i ambasadora Akrama o znacaju religije u izgradnji države, dr. Savic´ je govorio o rešavanju teorijskih pitanja i ambasador Akram o prakticnim pitanjima vezanim za religiju u spoljnoj politici i u rešavanju konflikata.

Dr Banac je rekao o programu: "Ono što se ovde raspravlja, u Prištini, na ovoj konkretnoj konferenciji, nisu samo aspekti religije na Balkanu, vec´ kako ove razlicite tradicije mogu da doprinesu pomirenju koje možda nije moguc´e kroz sekularna sredstva."

Ovog vikenda studenti su imali izlet u Racak i Prizren. U Racku su posetili Memorijalni muzej, a u Prizrenu Prizrensku ligu, i mnoge od kljucnih gradskih verskih objekata, ukljucujuc´i i Sinan- pašinu džamiju i Sabornu crkvu Gospe zaštitnice.

Profesor dr. Miroslav Volf se pridružuje Bancu na predavanju studentima ove nedelje. Dr. Volf je Henry B. Wright profesor sistematske teologije na Univerzitetu Yale, a osnivacki je direktor Yale Centra za veru i kulturu. On drži kurs pod nazivom Religija, sukob i pomirenje u globalnom kontekstu.

Za više informacija o programu, molimo proverite www.interfaithkosovo.org , ili pratite @InterfaithRKS na twitteru koristec´i #interfaith #Kosovo.

Ili se obratiti kancelariji za odnose sa javnošc´u Ministarstvu inostranih poslova na: artan.berhami@rks-gov.net , drilon.zogaj@rks-gov.net

Foto Galeria