557 - Politika | Ministria e Puneve te Jashtme

RYCO


Regionalni kancelarija za saradnju mladih (RYCO) je nezavistan institucionalni mehanizam, čiji je cilj promocija duha pomirenja i saradnje između mladih u regionu kroz programe razmene mladih.

osovo je osnivački član zajedno sa učesnicima sa zapadnog Balkana (WB 6): Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija.

Sporazum o osnivanju RYCO-a potpisali su premijeri WB 6 na Samitu Svetske banke u okviru Berlinskog procesa, održanog u Parizu, 4. jula 2016. 

Kosovo  je predsedavalo upravnim odborom Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) u 2019. godini.

Sekretarijat WBF-a nalazi se u Tirani u Albaniji. (više informacija možete pronaći na https://www.rycowb.org)