556 - Politika | Ministria e Puneve te Jashtme

FZB / Fond za Zapadni Balkan

Fond za Zapadni Balkan objavljuje IV poziv za podnošenje predloga projekata

Ministarstvo inostranih poslova i dijaspore (MIPD) Republike Kosovo, ima zadovoljstvo da vas obavesti da je Fond za Zapadni Balkan - FBB (Western Balkans Fund) objavio IV otvoreni poziv za podnošenje predloga projekata, koji će biti otvoren do 23. decembra 2021.

Aplikacije možete dostaviti putem sistema za apliciranje koji se nalazi na zvaničnoj stranici ovog fonda: https://wbfportal.org/applicant/ 

Potencijalni aplikanti mogu da pronađu više informacija u sledećem linku: http://westernbalkansfund.org/

U cilju što boljeg informisanja organizacija civilnog društva i drugih neprofitnih strana o ciljevima i modalitetima apliciranja, Fond za Zapadni Balkan, u saradnji sa MIPD-om, održaće i informativnu sesiju u Prištini (zgrada Ministarstva inostranih poslova i dijaspore) dana 25. novembra 2021. godine, od 11:00 sati.

Da bi učestvovali u ovoj informativnoj sesiji, organizacije civilnog društva i druge neprofitne strane, moraju se registrovati putem sledećeg linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWNTi9u3jXGFKF06wsjZoB91e8AtDZHCfOoUtG0bHFWeCoaw/viewform

Ovo je četvrti poziv od osnivanja Fonda za Zapadni Balkan u 2017. godini, ali prvi koji ostvaruje korist od jedne značajne podrške iz Evropske unije, kroz sufinansiranje regionalnih grantova putem fondova IPA  – pretpristupni instrument.

Organizacije civilnog društva su glavne korisnice zajedničkog delovanja EU/FBB. Mogući dobitnici grantova obuhvataju udruženja, fondacije, neprofitne organizacije, regionalne mreže, lokalne i regionalne javne subjekte ili poslovna udruženja.

Fond za Zapadni Balkan, regionalna organizacija osnovana od strane ministarstava inostranih poslova šest zemalja Zapadnog Balkana, predstavlja jedan jedinstveni regionalni mehanizam, čiji je cilj promovisanje razvoja bliže saradnje i jačanje veza među njima.

 Fond zapadnog Balkana (WBF) stvoren je sa ciljem da promoviše razvoj bliže saradnje i jačanja veza između zapadno balkanske šestorke, integracije u Evropsku uniju i zajedničke prezentacije WBF-a trećim zemljama.

Ciljevi fonda ostvaruju se finansijskom podrškom aktivnostima na bilo kojem polju što doprinosi prekograničnoj i međuregionalnoj saradnji i jačanju regionalne kohezije, posebno u oblastima razvoja kulturne saradnje, razvoja naučne razmene, istraživanja i saradnje u području obrazovanja, promocije održivog razvoja i razvoja mladih, prekogranične saradnje, medija, evropskih integracija i roda kao multisektorskih pitanja.

Kosovo je strana potpisnica od njenog osnivanja 2015. godine, a od januara 2019. godine predsedava ovom organizacijom.

Kosovo je predsedavalo WBF-om 2019. godine.

Sekretarijat WBF-a nalazi se u Tirani u Albaniji. (više informacija možete pronaći na http://westernbalkansfund.org/)