555 - Politika | Ministria e Puneve te Jashtme

MARRI

Regionalna inicijativa za migracije, azil, izbeglice jedinstvena je regionalna struktura, koja se sastojala od šest učesnika zapadnog Balkana sa ciljem podsticanja bliže regionalne saradnje i zajedničkog, sveobuhvatnog i usklađenog pristupa učesnika MARRI-a u područjima migracije, azila, granične kontrole, trgovine ljudima, viznog režima, integracije i povratka izbeglica sa ciljem dostizanja međunarodnih i evropskih standarda u ovim područjima.

Kosovo se pridružilo MARRI-u Cavtatovom deklaracijom na Regionalnom forumu MARRI-a održanom 10. juna 2014. u Cavtatu, za vreme hrvatskog predsedništva regionalnom inicijativom MARRI.    
Glavni domet je osigurati slobodno i dobro vođenje kretanja osoba na zapadnom Balkanu, doprinoseći na taj način razvoju i stabilnosti našeg regiona. Sekretarijat MARRI-a nalazi se u Skoplju, Republika Severna Makedonija. 

Od 2019. do 2020. godine Kosovo je imalo predsjedništvo MARRI koje traje godinu dana.
(prioriteti Kosovskog MARRI predsedavanja preuzeti ovde )

(više informacija možete pronaći na http://marri-rc.org.mk/about-us/)