554 - Politika | Ministria e Puneve te Jashtme

RCC


Kosovo se pridružilo Savetu za regionalnu saradnju (RCC) 2013. godine, a odluka RCC Borda je bila da Kosovo bude ravnopravno sa ostalim regionalnim učesnicima u ovoj organizaciji i poštuje princip sveobuhvatnosti. 

RCC je važna regionalna organizacija koja služi regionalnoj saradnji i evroatlantskim integracijama jugoistočne Evrope kako bi podstakla razvoj u regionu u korist njenih građana. 

U početku je, kao naslednik Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Evropu, osnovan radi pokrivanja regionalne saradnje u sektorima kao što su ekonomija i socijalni razvoj, energetika i infrastruktura, razvoj ljudskog kapitala, pravda i unutrašnji poslovi i parlamentarna saradnja kao sveobuhvatna dimenzija. 

RCC trenutno koordiniše i Višegodišnji akcioni plan za regionalno ekonomsko područje (MAP REA) koji je  na samitu u Trstu usvojen u okviru Berlinskog procesa 12. jula 2017. godine, od strane premijera Zapadnog Balkana. Sa posljednjeg samita u Berlinskom procesu RCC takodje vodi sa agendom pod nazivom Zajedničko regionalno tržište (CRM).

RCC služi i kao sekretarijat SEECP-a, a njegovi učesnici uključuju sve zemlje jugoistočne Evrope, Evropsku uniju i nekoliko država članica EU. 

Sekretarijat RCC-a nalazi se u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, a kancelarija za vezu u Briselu. 
(više informacija možete pronaći na www.rcc.int)