553 - Politika | Ministria e Puneve te Jashtme

SEECP

Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP) pokrenut je 1996. u Sofiji sa ciljem jačanja regionalne saradnje i poverenja, dobrosusedskih odnosa, stabilnosti i sigurnosti, poboljšanih ekonomskih odnosa, angažmana u ljudskoj dimenziji, pravdi, borbi protiv organizovanog kriminala i borbi protiv terorizma. 

Glavni dokument SEECP-a je „Povelja o dobrosusedskim odnosima, stabilnosti, sigurnosti i saradnji u jugoistočnoj Evropi", usvojena na samitu u Bukureštu 2000. godine. U 2007. godini došlo je do dodatnih proceduralnih promena s obzirom na osnivanje Saveta za regionalnu saradnju, koji je operativni deo SEECP-a. 

Godine 2014. na samitu u Bukureštu Kosovo je postalo trinaesti učesnik ovog važnog regionalnog političkog procesa.

Trenutno SEECP čine sledeći učesnici: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Mađarska, Kosovo, Republika Severna Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunija, Srbija, Turska i Slovenija. 

SEECP je regionalni proces kojim koordiniše učesnik koji predsedava. Njegova osnovna misija je podsticanje EU izgleda za jugoistočnu Evropu i rad na povezivanju, sigurnosti, stabilnosti i ekonomskom napretku regiona. Na ovaj način, rotirajuća predsedništva blisko sarađuju sa Savetom za regionalnu saradnju (RCC). 

Predsedavanje SEECP-om sledi načelo jednogodišnje rotacije (juli-juni), bez preciznog redosleda. 

Kosovo je prvi put predsjedavalo SEECP-om od jula 2019. do jula 2020. Glavni dokumenti predsjedavajućeg Kosova mogu se naći u nastavku.

Prioriteti predsedavanja Republike Kosovo (hyperlink)

Kalendar aktivnosti (hyperlink)

• Galerija slika Kosovskog predsedavanja SEECP-om (hyperlink)