492 - Politika | Ministria e Puneve te Jashtme

Međuverska inicijativa Kosova odjeknula širom sveta

Priština, jun 2015. - Četvrta Međunarodna međuverski konferencija u Prištini postavila je nove standard globalnog dometa preko društvenih medija, učešća mladih, rodne ravnopravnosti i različitosti.   Trodnevni skup pod nazivom “Međuverski dijalog u vreme društvenih medija: Osnaživanje nosioca promena, borba protiv nasilnog ekstremizma i govora mržnje”, je bio fokusiran na raspravu tema kroz multidisciplinarni pristup i stvaranje instrumenata za poboljšanje socijalnog aktivizma protiv verskog ekstremizma. Među učesnicima su bili svetski verski lideri, ministri i visoki državni zvaničnici, privrednici, predstavnici međunarodne zajednice i civilnog društva. Uvodni govor predsednice Kosova Atifete Jahjaga usledio je pronicljiv, duhovot i od svih dobro primljen govor glavnog rabina Norveške Michael Melchior. Verski lideri Kosova takođe su se obratili prisutnima. Među njima su bili g. ...

Kosovo domaćin globalnog međuverskog događaja

Priština, 27. maj 2015. - Od 28-og do 30-og maja Kosovo će organizovati 4. Međunarodnu međuversku konferenciju na kojoj će se istaći uloga, iskustvo i doprinos Kosova i regiona Balkana globalnoj debati o promovisanju međuverskog dijaloga i borbe protiv nasilnog ekstremizma. Ovogodišnji događaj visokog nivoa sastoji se od izlaganja i glavnih govora globalnih verskih lidera, ministra i visokih državnih zvaničnika, privrednika, međunarodnih predstavnika te pripadnika civilnog društva sa ciljem da se iz javne rasprave pređe na izgradnju mehanizama koji će biti na raspolaganju novih generacija društvenih aktivista. Među više od 200 učesnika konferencije biće i mladih delegata iz dalekih krajeva sveta kao što su Avganistan, Južna Amerika i Nigerija, koji će razmenjivati ideje o tome kako da se bore protiv onlajn ekstremizma i govora mržnje. ...

Nedelja tolerancije i pomirenja se završava javnim predavanjem NJ.K.V. Princ Ghazi bin Muhammad Jordana

Četvrtak 29. maj 2014, Priština Nedelja tolerancije i pomirenja se završava javnim predavanjem NJ.K.V. Princ Ghazi bin Muhammad Hašemitske Kraljevine Jordan, o konceptu ljubavi na osnovu Kur'ana. Tokom predavanja, princ Ghazi je naveo stihove iz Kur'ana koji govore o Bogu kao otelotvorenju ljubavi, on je takođe govorio o ljubavi porodice prijatelja i komšija. Predavanje Nj.K.V. Princa Ghazi bin Muhammad se bazira na njegovoj knjizi "Ljubav u Kur'anu." Kopije knjige su distribuirane nakon predavanja učesnicima predavanja kojih je bilo oko 350. Predsednik Republike Kosova Atifete Jahjaga je predstavila princa Ghazi, naglašavajući rad Njegovog Kraljevskog Visočanstva u naporima promovisanja harmoničnih međuverskih odnosa. Predsednica Jahjaga je izjavila: "Mi često razgovaramo o granicama i ogradjivanjima, o ideološkim linijama koje nas dele... Mi često tražimo načine da se ...

Zaključak kosovske međuverske konferencije uz odlučnost za suživot i saradnju

Priština, 27 maj 2014 - Kosovska Međunarodna međuverska konferencija, koja je održana u Prizrenu od 23-25. maja se završava uz želju nastavka dijaloga izgradnjom pozitivnih oblika koegzistencije, kao deo procesa ka većem miru i razumevanju. 150 učesnika iz celog sveta su diskutovali o temi konferencije Religija i politika: Jačanje međuverskog dijaloga kao sredstva za demokratski razvoj. Ovaj godišnji događaj je postao zaista jedinstven doprinos dijalogu kako u regionu, tako i na međunarodnom nivou. Tokom dvodnevne konferencije razgovarano je o nizu pitanja, pod Chatham House pravilima, što omogućava slobodan i iskren dijalog. Na prvi dan rasprave, 24 maja, animirane panel diskusije su govorile o temama u rasponu od politike vere do uloge vere u sekularnim društvima, dok su govornici nastojali da reše pitanja o tome koju razliku međuverski dijalog zaista može uč...