487 - Politika | Ministria e Puneve te Jashtme

Regionalna saradnja

Dobrosusedski odnosi i regionalna saradnja predstavljaju suštinski aspekt napretka Kosova ka članstvu u EU.

Regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi preduslov su za države koje teže pristupanju Evropskoj uniji. Podsticanje bližih odnosa između zemalja zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope u velikoj meri znači intenziviranje trgovine, podsticanje slobodnog kretanja ljudi i ideja i saradnje na postizanju zajedničkih ciljeva.

Regionalna saradnja u oblastima od obostranog interesa nalazi se u programu mnogih vladinih tokova, uključujući prioritete spoljne politike MIPD-a i portfelj javne diplomatije.

Kosovo je član nekoliko važnih regionalnih inicijativa gde aktivno doprinosi njihovim strukturama sa ciljem da će se koristi od regionalne saradnje na kraju odraziti na živote njegovih građana.