495 - Misionet | Ministria e Puneve te Jashtme

MISIONET E HUAJA NË KOSOVË

BRITANSKA AMBASADA
 

NJ.E. Nicholas  ABBOTT - Ambasador
Ul. Lidhja e Pejës 177, 10000 Industrijsko Područje, Prishtinë
+383  38 254 700
+383 38 606 662
britishembassy.pristina@fco.gov.uk
Nacionalni dan: 14. Jun

 

AMBASADA VELIKOG DUKE LUKSEMBURGA

Nj.E. Patrick HECK - Ambasador

Ul. "Metush Krasniqi"  Nu.14 - Arberia - Prishtinë
+383 38 226-787
pristina.amb@mae.etat.
secretariat.amb@mae.etat.lu
Dan državnosti: 23 Jun

AMBADSADA MAĐARSKE
 

NJ.E. Jozsef BENCZE-Ambasador

Ul. “Arben Xheladini”  157 10000 Arbëri, Prishinë

+383 38 247 763

038 247 764

Consulate +383 38 248 004

mission.prs@mfa.gov.hu

Dan Državnosti: 20 Avgust


AMBASADA JAPANA

NJ.E. Akira MIZUTANI  Ambasador Japana u Beču / Nerezident u Prištini

Ul. “Lidhja e Pejës”  No. 177, 10000 Prishtinë

+383 38 600-995

+ 383 44 977 667

+383 38 600-434

Japanembassykosovo2020@gmail.com

Dan Državnosti:  23 Februar   

 

AMBASADA CRNE GORE
 

NJ.E. Mirsad Bibovic – Otpravnik poslova
Ul. “Nëna Terezë” 28/3, 10000, Prishtinë
Tel. +383 38 222 048, +383 38 222 054
kosovo@mfa.gov.me
Dan Državnosti: 13 Juli 

AMBASADA KRALJEVINE NIZOZEMSKE

NJ.E. Carin Lobbezoo - Ambasador
Ul. "Xhemajl Berisha" Br.12 Velania – Prishtinë
+383 38 516-101
+383 38 516-103
pri@minbuza.nl
Dan Državnosti: 30 April

AMBASADA FEDERALNE REPUBLIKE NEMAČKE

NJ.E. Jorn ROHDE Ambassador

l. “Azem Jashanica”,  Br.66  10000 Arbëria  - Prishtinë
+383 38 25 45 00
+383 38 25 45 36
info@pris.diplo.de
www.pristina.diplo.de
Dan Državnosti: 3 Oktobar

AMBASADA REPUBLIKE AUSTRIJE

 NJ.E. Christoph WEIDINGER - Ambasador

Ul. "Ahmet Krasniqi"  Br. 94, Arbëria, 10000, Prishtinë
+383 38 249 284
+383  38 249 285
pristina-ob@bmeia.gv.at
Arbana.bytyqi@bmeia.gv.at
Dan državnosti: 26 Oktobar

 

AMBASADA REPUBLIKE BUGARSKE

Nj.E. Hristo GUDJEV - Ambasador

Ul. "Ismajl Qemajli"   Br.12 Arbëri / Prishtinë
+383 38 245 540
+383 38 245 543
embassy.pristina@mfa.bg
Dan državnosti: 3 Mart

 

AMBASADA REPUBLIKE ČEŠKE

NJ.E. Pavel BILEK  - Otpravnik poslova

Ul. “Ismail Qemali”  Br. 132, 10000 - Prishtinë
+383 38 246 676
+383 44/507-605
pristina@embassy.mzv.cz
Dan Državnosti: Oktobar 28

 

AMBASADA REPUBLIKE FINSKE

NJ.E. Pia STJERNVALL – Ambasadorka

Ul. “Perandori Justiani” Br. 111 100000 Pejton Prishtinë
+383 38 737 000
+383 49 119 702
+383 38 732 863
Sanomat.pri@formin.fi
ville.valo@formin.fi
Dan Državnosti: 6 Decembra

AMBASADA REPUBLIKE FRANCUSKE

NJ.E. Marie-Christine BUTEL - Ambasadorka

Ul. “Ismajl Qemajli“  br.76, 10000 Arbëria, Prishtinë
+383 38 22 45 88 00
+383 38 22 45 88 01
Fax odeljenja za kulturu  (00383) 38 22 45 88 02
admin-etrangers.pristina-amba@diplomatie.gouv.fr
www.ambafrance-kosovo.org
Dan državnosti: 14. Jul

AMBASADA REPUBLIKE ITALIJE

NJ.E. Antonello De Riu - Ambasador

Ul. "Mujo Ulqinaku" Br. 9, 10000 Pejton – Prishtinë
+383 38 244 925
+383 38 244 929
segreteria.pristina@esteri.it
Dan Državnosti: 2 Juni

AMBASADA REPUBLIKE HRVATSKE
 

Nj.E. Danijela Barišić – Ambasadorka
Ul. “Fehmi Agani” 125/10 000 Prishtinë
+383 38 223 978
+383 38 223 979
+ 383 38 224 529- Konzularni deo
+383 38 224 530-  Konzularni deo
pristina@mvep.hr
Croemb.pristina@mvep.hr
Dan državnosti: 30 Jun

AMBASADA REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE

Nj.E. Shpresa JUSUFI – Ambasadorka  
Ul. Arben Xheladini, Br.136, Arbëria- Prishtinë
+383 38 604 247
+383 38 247- 462
prishtina@mfa.gov.mk
Dan državnosti: 8 Septembar

 

 

AMBASADA REPUBLIKE ALBANIJE
 

NJ.E. Qemal MINXHOZI - Ambasador
Ul. "Mujo Ulqinaku" Br.18, 10000, Prishtinë
+383 38 248 208
+383 38 248 209
embassy.pristina@mfa.gov.al
Dan državnosti: 28 Novembar

 

AMBASADA REPUBLIKE SLOVENIJE
 

NJ.E. Tina LAMPELJ – Otpravnik poslova, a.i. 
Ul. "Anton Qeta"  Br.6, 10000 – Aktash  Prishtinë
+383 38 224 112
+383 38 246 256
Consular Office +383 38 246 255
+383 38 246 256
sloembassy.pristina@gov.si
www.embassy.pristina.si
Dan Državnosti: 25 Juli

AMBASADA REPUBLIKE TURSKE
 

NJ.E. Çağrı SAKAR – Ambasador
UL. “Ismajl Qemajli”  Br.59, 10000 Arbëria- Prishtinë
+383 38 226-044
+383 38 226-045
+383 38 226-031
embassy.prishtina@mfa.gov.tr
Dan Državnosti: 29 Oktobar  

AMBASADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA
 

Nj.E. Philip S. KOSNETT - Ambasador
Ul.  “4 KORRIKU”  Br.25, 10 000 Prishtinë
Arbëria 3 / Dragodan
+383 38 59 59 3000
+383 (0) 38 5959 3164
+383 (0) 49 958 706
+383 38 549 890
pristinafoadmins@state.gov
Dan državnosti: 4 Juli

AMBASADA ŠVEDSKE
 

Nj.E. Karin Hernmarck AHLINY - Ambasadorka
Ul. "Perandori Justian"  Br.111, 10000 Pejton, Prishtinë
+383 38 245-795
+383 38 245-791
ambassaden.pristina@gov.se
armend.rexha@gov.se
Dan državnosti: 6 Jun

AMBASADE ŠVAJCARSKE
 

Nj.E. Thomas KOLLY - Ambasador
Ul. "Adrian Krasniqi"  Br.11, 10000 – Prishtinë
Ambasade  +383 38 261 261
Ambasade  +383 38 261 261 90
Konzulat i Odeljenje za Vize 038 248 090 (14-16h) 038 248 078
Konzulat i Odeljenje za Vize 038 226 160
Ambasade: pristina@eda.admin.ch
Konzularne Službe: westbalkan@eda.admin.ch
Odeljenje za Vize:  pri.visa@eda.admin.ch
Kancelarija za Saradnju: pristina@eda.admin.ch
Ambasade: www.eda.admin.ch/pristina
Konzularne Službe: www.eda.admin.ch/westbalkan
Kancelarija za Saradnju: www.swiss-cooperation.admin.ch/kosovo
Nacionalni dan: 1 avgusta

AMBASADA KRALJEVINE NORVEŠKE
 

NJ.E. Jens Erik GRØNDAHL  Ambasador
Ul. “Sejdi Kryeziu”  Br.8, 10000, Pejton - Prishtinë
+383 38 232 111 00
+383 232 111 22
emb.prishtina@mfa.no
Dan Državnosti: 17 Može

SAVET EVROPE
 

Gdin. Frank POWER  Šef kancelarije

Ul. "Bedri Pejani" br.17/18 - Priština

+383 (0) 38 407 750

+383 (0) 38 407 751

+383 38 243 752

Frank.POWER@coe.int

 edita.zeka@coe.int

 

DFID - ODELJENJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA
 

Gdin. Richard TAYLOR – Šef kancelarije

Gđa. Valbona Bajraktari – Asistent programa

Ul . Ekrem Rexha Nr.8 Arbëria 10000 - Prishtinë

+381 38 249 724/725 ext:0

+381 38 249 723

EULEX
 

Gdin. Lars-Gunnar WIGEMARK – Šef misije

Sedište misije EULEX-a na Kosovu

Ul. Muharrem Fejza,

Poštanski broj: 268, 10000 Priština, Kosovo

+383 (0) 38 28 2000

press@eulex-kosovo.eu

 info@eulex-kosovo.eu

 

 

FAO – ORGANIZACIJA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU UN-A
 

Gdin. Naser KRASNIQI – Lider nacionalnog tima

Ul. Majka Tereza   br. 35,  Ministarstvo poljoprivrede, Kancelarija 205, 10000 Priština

+383 38 245 425

+383 38 245 409

SIDA - G.O. ŠVEDSKA AGENCIJA ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ I SARADNJU
 

Gđa. DAOLSSON - Menadžer u zemlji

Gdin. Visare Gorani-Gashi - Službenik programa za ljudske resurse, demokratiju i vladavinu prava

Ul. Perandori Justinian  Nr.19 Pejton 10000-Prishtinë

+381 38 245 795 ext. 8211

+381 38 245 791

ambassaden.pristina@foreing.ministry.se

 

GIZ - DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZISAMMENARBEIT
 

Gdin. David OBERHUBER  Direktor u zemlji- Kosovo

 Ul. ”Anton Çeta’’  br.1, 10000 Priština

+383 38 233 002 100

+383 38 233 002/ 110

 +383 38 233 002 172

 giz-kosovo-buero@giz.de

david.oberhuber@giz.de

www.giz.de

 

ILO – MEĐUNARODNI PROGRAM ZA ELIMINACIJU DEČIJEG RADA
 

Gdin. Marcus PILGRIM - Direktor

Ul. Zagrebi br. 39, 3. sprat, 1000 Priština

+381 38 248 861 lok. 306

 

IOM – MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA ZA MIGRACIJE
 

Gđa. Ana ROSTOCKA - Šef misije

Ul. Lidhja e Pejës 177, 10000 Prishtinë, Kosovë

+383 38 249 040, 041, 042

+382 38 249 039

iompristina@iom.int

www.iomkosovo.org

ICRC- MEĐUNARODNI ODBOR CRVENOG KRSTA
 

Gdin. Agim GASHI - Šef misije

Ul. Fehmi Agani, br. 39, Priština

 +383 38 241 518

+383 44 141 586

www.icrc.org

pri_pristina@icrc.org

MEĐUNARODNI MONETARNI FOND (MMF)
 

Gđa. Stephanie EBLE - Stalni predstavnik na Kosovu

Ul. ’’Garibaldi’’  br.33

Zgrada Centralne banke Republike Kosovo, 10000 Priština

+383 38 244 655

+383 38 245 081

RR-KOS@imf.org

 mkernja@imf.org

KFOR - SEDIŠTE KOSOVSKIH SNAGA
 

Major-General Michele RISI Komandante

HQ KFOR ‘’Film City’’ 10000-Prishtina

+383 (0)38 503 603 2070

quartom@hq.kfor.nato.int

khq.nu.comfrontofc@hq.kfor.nato.int

pao@hq.kfor.nato.int

 

GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE TURSKE U PRIZRENU

Nj.E. Serdar Özaydın - Generalni Konzul
Remzi Ademaj no. 46, 20000 Prizren
+ 381 29 625 626
+ 381 29 625 627
+ 381 29 225 224
prizren.bk@mfa.gov.tr
consulate.prizren@mfa.gov.tr
http://prizren.bk.mfa.gov.tr/
Facebook: T.C. Prizren BaÅŸkonsolosluÄŸu/Turkish Consulate General in Prizren
​​​​​​​Twitter: @PrizrenBK

OHCHR – KANCELARIJA VISOKOG KOMESARA ZA LJUDSKA PRAVA - UN
 

Gdin. Jerome BOUYJOU - Šef kancelarije

UNMIK HQ, Prishtinë 10000, Kosovë

+383 (0)38 504 604

+381 38 249 176

ORGANIZACIJA ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU 
 

NJ.E. Jan BRAATHU - Ambasador, šef misije

Ul. Abdyl Frasheri, Nr.32, Bregu i Diellit, 10000 Prishtinë

+383 38 240-100

+383 38 240-100 loc.1124

+381 38 240 711

hom.omik@osce.org

 adelina.berisha@osce.org

press.omik@osce.org

 

ŠVAJCARSKA KANCELARIJA ZA RAZVOJ I SARADNJU (SCO)
 

Gdin. Patrick ETIENNE - Savetnik, Direktor švajcarske kancelarije za razvoj i saradnju / 08/2015

Ul. Rexhep Mala 6, 10000 Prishtinë

045 322 822

038 248 091

fax 038 248 096

pristina@sdc.net

TIKA- TURSKA AGENCIJA ZA SARADNJU
 

Gdin. Cihan DINÇER  Šef kancelarije

Ul. ‘Kasem Haxhimurati ’’ br. 48 Arberia, Priština

+383 38 234 454

+383 38 234 463

pristine@tika.gov.tr

prizren@tika.gov.tr

SVETSKA BANKA
 

Gdin. Massimiliano PAOLUCCI – Direktor za Kosovo i Severnu Makedoniju

Put/Priština-Kosovo Polje: Priština 10060

+381 38 22 44 54

+383 38 22 44 521100

mmantovanelli@worldbank.org

 mgorcaj@worldbank.org

 www.worldbank.org/kosovo

wbg-kosovo@worldbank.org

 

UNFPA- FOND UJEDINJENIH NACIJA ZA POPULACIJU  
 

Dr. Aynabat ANNAMUHAMEDOVA – Direktor za Kosovo

Ulica Zagrebi, br. 58, 2. sprat, Kancelarija 13, Priština 10000, Kosovo

+383 38 249 087/ 088

+383 38 249 089

nimani@unfpa.org

Kosovo.office@unfpa.org

UNHCR – VISOKI KOMESARIJAT UJEDINJENIH NACIJA ZA IZBEGLICE
 

Gdin. Erol ARDUC - Šef misije UNHCR-a na Kosovu

Ul. Lorenc Antoni br. 26 – Priština

+ 38338 241 509  lok: 2701

+ 383 38 241 516

arduce@unhcr.org

UNICEF – DEČJI FOND UJEDINJENIH NACIJA
 

Gdin. Murat SAHIN - Šef kancelarije

Ul. Ali Pashe Tepelena 1, Priština 10000, Kosovo

+383 38 249 230/231/232

+383 38 249 234

www.unicef.org/kosovo

 prishtina@unicef.org

bveselaj@unicef.org

UNOPS – KANCELARIJA UJEDINJENIH NACIJA ZA PROJEKTNE USLUGE
 

Gdin. Brendan KEIRNAN - Šef kancelarije

Ulica Zagrebi br. 58, Priština 10000, Kosovo

+383 38 248 861/862

+383 38 248 864

brendank@unops.org

UN HABITAT
 

Gdin. Artan REXHEPI – Odgovorni službenik

Zgrada ministarstava ‘’Rilindja’’, 10000 Priština

038 200 32 611

+381 (0) 38 224 122

info@unhabitat-kosovo.org

 

 

UNDCO KANCELARIJA KOORDINATORA ZA RAZVOJ UJEDINJENIH NACIJA
 

Gđa. Ulrika RICHARDSON -  Stalni koordinator

Kancelarija UNDP-a na Kosovu, Ul. Zagrebi  br. 58, 10000 Priština, Kosovo

+383 (0) 38 249066

+383 (0) 38 249065

registry.ks@undp.org

Arbnora.gojani-mazreku@undp.org

 

 

UNDP PROGRAM ZA RAZVOJ UJEDINJENIH NACIJA
 

Gđa. Maria SUOKKO UNDP Stalni predstavnik

Kancelarija UNDP-a na Kosovu, Ul. Zagrebi  br. 58, 10000 Priština, Kosovo

+383 38 249 006

+383 38 249065

registry.ks@undp.org

 

 

 

UNDSS – ODELJENJE ZA SIGURNOST I BEZBEDNOST UJEDINJENOH NACIJA
 

Mr. Jens LARSEN - UNDSS Savetnik za bezbednost i glavni službenik za sigurnost

Ulica Zagrebi, br. 39, 1. sprat, Kancelarija 9, 10000 Priština

+381 38 249 066

+381 38 249 065

UNV – UNITED NATIONS VOLUNTEERS
 

Mr. Blerim AZIZI - Asistent programa

39 Zagrebi Str, Floor 4, Room 26, 10000, Prishtina

+381 38 224 745

UNWOMEN
 

Ms. Alia EL-YASSIR - Regionalni direktor

Hyzri Talla Street 26/1, Sunny Hill, Prishtinë 10000

+381 38 224 651

+381 38 224 651

USAID / KOSOVO

Ms. Lisa Magno - Deputy Mission Director

Ms. Debora Mazreku - Assistant to the Mission Director

Chancery: Rr. "Ismajl Qemajli" Nr.1 Arberia/Dragodan

+381 38 59 59 ext. 2216

+381 38 249 493

kosovousaidinfo@usaid.gov

dmazreku@usaid.gov

https://www.usaid.gov/kosovo

 

WHO – SVETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA
 

Dr. Sergei KORYAK - Šef kancelarije

Institut za javno zdravlje, 100000 Priština

Ul. Majka Tereza, NN UNSCR, prizemlje

+383 38 549 216/8/9

 038 552 340

383 38 549 217

koryaks@who.int

 


BELGIJSKA DIPLOMATSKA KANCELARIJA

Nj.E. Jean-Louis SERVAIS - Vd šefa kancelarije

Ul. “Kuvendi i Bujanit”   No. 23/A, 10000 Prishtinë

+383 38 518 918

+383 38 518 338

pristina@diplobel.fed.be

visa.pristina@diplobel.fed.be

Nacionalni dan: 21. Jula

 

CHANCERY OF THE EMBASSY OF THE RUSSIAN FEDERATION
 

Mr. Andrej LISSOVOY, Šef kancelarije
Ul. "Eduard Lir"  br.20 - Arbëri – Prishtinë
+383 38 247 112
+383 38 247 113
ruschanemb@kujtesa.com
Nacionalni dan: 12. jun

 

KANCELARIJA EVROPSKE UNIJE - KANCELARIJA EU
 

NJ.E. Tomáš SZUNYO- Ambasador, šef kancelarije EU na Kosovu / specijalni predstavnik EU na Kosovu

Ul: Kosovo br.1, 10000 Priština poštanski broj 331

038 51 31 323

+38338 51 31 200

+381 38 513 31 305

delegation-kosovo@eeas.europa.eu

 


KANCELARIJA NARODNE REPUBLIKE KINE

Mr. Li YUJIE  Šef Kancelarije

Ul: „Ismajl Qemajli“, br. 115, 10000 Arbëria, Prishtinë

+383 38 604 508

+383 38 604 126

cnofficeks@gmail.com

 wang-wengang@mfa.gov.cn

Nacionalni dan: 1 oktobar


Mrs. Chryssoula ALIFERI Ambassador

Rue. "Ismajl Qemajli" 59  Arberia 2 - Prishtinë

+383 38 247 -370-1-2

+383 38 243 -013

+383 38 245-533

grpristina@mfa.gr

 grsecprs@mfa.gr

Dan Državnosti: 25 marta

LIAISON OFFICE OF THE SLOVAK REPUBLIC
 

Mr. Rastislav KOSTILNIK - Šef misije
Ul. "Selim Berisha" Nr.11 - Arberi - Prishtinë
+383 38 240-140
pristina@mzv.sk
branchemb.pristina@mzv.sk
www.mzv.sk/pristina
Nacionalni dan: 1 septembar

LIAISON OFFICE OF ROMANIA
 

Mr. Daniel ONISOR – Šef Misije Rumunije u Prištini
Ul. “Azem Jashanica” 25 Arberia 10000 Prishtina
+383 38 604 272
+383 38 604 273
pristina@mae.ro
www.mae.ro
Dan državnosti: 1 Decembar