545 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Skender Hyseni

Skender Hyseni

Ministar inostranih poslova

Skender Hyseni je roden 17 februara 1955 u Podujevo.
Osnovnu i srednju školu je završio u svom rodnom gradu, dok univerziteske studije u Prištini, smer engleski jezik i književnost.

Nakon završetka univerzitetskih studija g. Hyseni je njegovu pažnju usmerio na oblast lingvistike i opštih politickih sistema. Boravio je za kratkorocne studije u Bloomsburg State College, SAD (1978) i Univerziteta u Aberdini, Škotska (1986).

Politicko angažovanje g. Hyseni je zapoceo osnivanjem Demokratskog saveza Kosova u 1989 god, da bi se ukljucio u informativnom centru Kosova (ICK) u 1992. god. kao novinar i prevodilac. Bio je jedan od urednika i osnivaca Kosova Daily Report (Bilten vesti na engleskom jeziku).

Nakon izbora dr. Rugova, Predsednik Kosova 1992. god. g. Hyseni pridružio se bliskoj ekipi, postao jedan od njegovih glavnih savetnika uoci konferencije u Rambujeu, gde je bio clan delegacije Kosova.

Nakon rata na Kosovu, g. Hyseni je nastavio da bude jedan od najbližih saradnika, kao prvi savetnik predsednika Rugove do njegove smrti. Takode je nastavio da bude glavni politicki savetnik predsednika Fatmira Sejdiu.

Clan svih pregovarackih delegacija o statusu Kosova, Skender Hyseni ujedno i portparol kosovskog pregovarackog tima, u izborima 2007 god. za Skupštinu Kosova je direktno izabran poslanik ovog parlamenta. Dok, u prvoj sednici skupštine izabran je Ministar kulture, omladine i sporta.
On je clan Predsedništva Demokratskog saveza Kosova.

Bio je clan komisije za izradu Ustava Republike Kosovo, koji je stupio na snagu 15 juna 2008.

Od 3 aprila 2008 god. g. Hyseni je izabran Ministar spoljnih poslova Republike Kosovo. Dužnost Ministra spoljnih poslova Republike Kosovo je završio od 18 kktobra 2010. Iste godine izabran je poslanik i clan Komisije za spoljnu politiku u Skupštini Republike Kosovo.

Od 9 decembra 2014 god. g. Hyseni je izabran Ministar unutrašnjih poslova u Vladi Republike Kosova, koju predvodi akademik Isa Mustafa.

g. Hysni je oženjen sa g-dom. Drita Hyseni (direktorica škole u Prištini ) i imaju cetvoro dece: dve cerke i dva sina.