542 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Hashim Thaçi

Hashim Thaçi

Prvi Potpredsednik Vlade i Ministar Inostranih Poslova Republike Kosovo

Biografija Premijera Hašim Thači

Nakon pobede Demokratske partije Kosova, na parlamentarnim izborima 17 novembra 2007. g. Hashim Thaçi je izabran za premijera Vlade Kosova 9.januara 2008.

17. februara 2008 premijer Hashim Thaçi je u Skupštini Kosova proglasio Kosovo suverenom i demokratskom nezavisnom državom.

G. Hashim Thaçi je prvi premijer Republike Kosovo.

Tokom pregovaračkog procese (2005-2007) rukovođenog od strane specijalnog izaslanika OUN-a predsednika Martti Ahtisaarija, g. Hashim Thaçi je bio član tima jedinstva.

Dokumenat Ahtisaarija je rezultirao sveobuhvatnim predlogom za nezavisnost Kosova.

Tokom međunarodne konferencije za Kosovo, održanoj u Rambujeu u Francuskoj, (6-22 februara 1999) g. Hashim Thaçi je bio predsedavajuči delegacije Kosova.

Konferencija je završena u Parizu 18. marta 1999 gde je posle potpisivanja albanske strane otvoren put vojnoj intervenciji NATO-a na Kosovu.

G. Hashim Thaçi je među glavnim osnivačima Oslobodilačke Vojske Kosova (1992).

Tokom ratnih godina bio je politički rukovodioc Oslobodilačke Vojske Kosova.

Od marta 1999 g, pa do januara 2000g, g. Hashim Thaçi je bio premijer Privremene Vlade Kosova ( Vlada Jedinstva)

U ovom periodu je razvijao gustu političku i diplomatsku aktivnost u glavnim svetskim centrima SAD-a i Zapadne Evrope .

U političkom životu se prvenstvo angažovao u narodnom pokretu za Republiku Kosovo, tokom 1983 – 1993 godine( NPK).

Bio je lider studentskog pokreta tokom 1990 – 1993godine.

G. Hashim Thaçi je 1991.g. bio izabran za studenta prorektora u Prištinskom Univerzitetu.

Nakon nasilnog proterivanja studenata i nastavnika iz univerzitetskih objekata , radi na unapređenju i struktuiranju univerzitetskog obrazovanja.

Na filolozofskom fakultetu Prištinskog Univerziteta, G. Hashim Thaçi je 1993 g. sa najvišim uspehom završio studije u oblasti istorije.

Nakon osnivanja OVK-a, srpska policija je doživala neuspeh u pokušaju da ga uhapsi 1993.g.

Srpski sud u Prištini 1997 g. osuđuje u g. Hashima Thaçija i jednu grupu pripadnika OVK-a na čelu sa Ademom Jasharijem odsustvu, na mnogo godina zatvora.

Na Univerzitetu u Cirihu u Švajcarskoj (1996) je pratio posdiplomske studije u oblasti istorije za Jugoistočnu Evropu i političkih nauka , do početka 1998.

Za vrema njegovog boravka na Zapadu, g. Hashim Thaçi se često ilagalno vračao na Kosovo, kako bi ojačao formacije OVK-a na terenu.

Posle rata je kao premijer privremene vlade Kosova, g. Hashim Thaçi rukovodio pregovorima sa međunarodnim faktorom i potpisnik je Sporazuma o transformisanju OVK-a u Zaštitni Korpus Kosova (TMK).

Na početku rada Privremenog administrativnog odbora (KPA) , kao zajednička upravna struktura sa misijom OUN-a na Kosovu (UNMIK) bio je član ovog odbora od januara 2000 do prvih parlamentarnih izbora 2001.

Oktobra meseca 1999 je osnovao Partiju za demokratski progres Kosova (PPDK) a na prvoj izbornoj skupštini (2000) g. Hashim Thaçi je izabran za predsednika Demokratske partije Kosova. (PDK)

G. Hashim Thaçi je ponovo izabran za predsednika PDK-a i na drugoj i trečoj skupštini (2002) i (2005).

U tri saziva Skupštine Kosova je izabran za poslanika.

Politički je lider sa velikim brojem glasova na poslednjim parlamentarnim izborima na Kosovu.

Od 1999 g , g. Hashim Thaçi je afirmisao i branio pitanje Kosova na mnogim predavanjima i govorima, na desetine najuglednijih univerziteta i instituta zapadnih zemalja.

U domačoj, regionalnoj i onoj međunarodnoj štampi izdavao je mnoge dopise i artikle.

Govori engleski i nemački jezik.

Rođen je 24. aprila 1968 u Buroji, Skenderaj.

Živi u Prištini, sa suprugom Lumnijom i sinom Endritom.