527 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Odeljenje javnog informisanja

Odeljenje javnog informisanja pruža stručnu podršku Ministarstvu inostranih poslova Kosova za realizaciju svoje misije, omogućivši komunikaciju i prenos u domaćem i inostranom javnošÄ‡u poziciju, stavove, poruke i orijentaciju spoljne službe Kosova.

Glavne aktivnosti Odeljenja javnog informisanja preko koje realizuje svoju misiju su: organizovanje konferencija za medije, održavanje redovnih kontakata sa domaćim i stranim novinarima, priprema i distribucija komunikacija, saopštenja i obaveštenja za predstavnike medija, omogućavanje i realizacija intervjua Ministra inostranih poslova i drugih visokih zvaničnika za medije, praćenje pisanih i elektronskih medija, održavanje i upravljanje internet stranice MIP kao i održavanje internet stranica 23 ambasada i 22 konzulata Republike Kosova, održavanje i upravljanje društvenih medija (Twitter, Facebook, Youtube, Flicker, Instagram) za MIP.

Odeljenje javnog informisanja se snažno angažuje u koordinisanju aktivnosti koje se nadovezuju sa javnom diplomatijom. Poseban doprinos i angažovanje Divizije je odvijeno na unapreÄ‘enje digitalne i kulturološke diplomatije MIP. 

Odeljenje javnog informisanja pruža tehničku i stručnu podršku za departmane, diplomatske misije i konzularne misije, u svim aspektima vezanim za njihovu komunikaciju unutar i van teritorije Kosova.

Odeljenje javnog informisanja, priprema i vrši distribuciju raznih publikacija u ime Ministarstva inostranih poslova, gde se obuhvate periodična izdanja, pregledi, prezentacije, katalozi kao i ostale povremene publikacije Ministarstva, departmana i ambasada Republike Kosova.

Odeljenje javnog informisanja, je deo aktivnosti i ostalih odeljenja Vlade Kosova, za koje postoji  posebno interesovanje meÄ‘unarodnih novinara i  medija, putem akreditacije, su-organizovanja i njihovog upravljanja.

Dužnosti i odgovornosti Odeljenja javnog informisanja su:
 

  • Pruža stručnu podršku Ministarstvu u oblasti komunikacija i informisanja;
  • Predlaže, izraÄ‘uje i obezbeÄ‘uje sprovoÄ‘enje planova komunikacije Ministarstva;
  • Organizuje konferencije za medije i priprema obaveštenja za štampu, izjave, izveštaje i druge medijske publikacije;
  • Održava internet stranicu Ministarstva;
  • Koordiniše zahteve za pristup javnim dokumentima i priprema izveštaje o sprovoÄ‘enju Zakona o pristupu javnim dokumentima.


Osoblje:

Bukurie Bajraliu, Zvaničnik za kulturološku diplomatiju 
+383 38 200 77 144, bukurie.bajraliu@rks-gov.net

Fatos Shala, Fotograf+383 38 200 77 157 fatos.shala@rks-gov.net