526 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Fitim Sadiku

Fitim Sadiku

Generalni sekretar

Rođen 10. jula 1974. godine, a osnovnu školu završio je u Dumnici, gimnaziju u „Aleksandër Xhuvani“ u Podujevo. U 1998. godini završio je Pravni Fakultet u Univerzitetu Prištine, a pravosudni ispit polagao je 30. maja 2004. godine. Februara meseca 2002. godine, počeo svoje radno iskustvo kao praktikant u Komori advokata Kosova u projekat financiran od Komore kosovskih advokata i ABA/CELI.

Tokom ovog jednogodišnjeg perioda sticao je stručno iskustvo preko obuka, seminara, od rada u advokatsku kancelariju i od prakse po domaćim sudovima. Nakon završetka obavezne prakse, g. Sadiku, skoro 3 meseca radio je u Opštinskom sudu u Prištini kao izvršni referent. Od 23. jula 2003. godine, radio je u Ministarstvu javnih službi kao viši zvaničnik nadgledanja komunalnih usluga.

Prilikom osnivanja Ministarstva administracije lokalne samouprave, prešao je u MALS, odnosno u Odeljenje lokalne administracije, gde obavlja posao upravnika za nabavke. Krajem 2005. god do avgusta meseca 2008. godine radio je u Pravnoj službi Ministarstva administracije lokalne samouprave, gde je obavljao zadatke rukovodioca Divizije za sprovođenje odgovornosti i transparentnosti u opštinama.

Od avgusta do kraja novembra 2008. godine vraća se ponovo u Ministarstvu javnih službi, gde je obavljao dužnost direktora Odeljenja centralne administracije. Od novembra meseca 2008. godine, g. Sadiku obavlja dužnost generalnog sekretara Ministarstva javnih službi. Dok, od 27.07.2011, imenovan je generalni sekretar MJS na trogodišnji mandat.

Učestvovao je u brojnim seminarima i studijskim posetama, u zemlji i van nje. U zemlji pohađao je seminare i obuke vezane za civilnu službu i izradu zakonodavstva, dok studijske posete van zemlje su realizovane u Parizu, Londonu, Edinburgu, Skoplju itd.

Dve godine zaredom pohađao je obuku „Zakon Evropske unije i usaglašavanje istog sa evropskom zakonodavstvom“. Ovaj projekat je organizovan od strane Vlade Republike Kosova i podržan od Evropske agencije za rekonstrukciju. Fitim Sadiku, osim maternjeg jezika -albanskog, govori i srpsko-hrvatski a ima srednje znanje engleskog jezika.

Oženjen sa Njomzom i otac je dvoje dece: Jona i Diona. Živu u Kosovo Polje. Od prošle godine, Sadiku odlukom Vlade Republike Kosovo postavljen je na položaj generalnog sekretara.