479 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Kratka biografija

BESNIK TAHIRI

Vršilac dužnosti Ministra Spoljnih Poslova i Dijaspore
REPUBLIKA KOSOVA

Kratka biografija

MELIZA HARADINAJ-STUBLLA

MINISTARKA INOSTRANIH POSLOVA I DIJASPORE
REPUBLIKA KOSOVO

Gđa Meliza Haradinaj-Stublla je postdiplomske studije u diplomatiji završila na Univerzitetu u Oksfordu, sa fokusom na međunarodnu politiku, međunarodno javno pravo, međunarodnu trgovinu i finansije i diplomatske prakse, kao dobitnica prestižne stipendije Chevening*, generacija 2011. godine.

Ona je univerzitetske studije pohađala u Institutu za tehnologiju Ročester (RIT), Američki univerzitet na Kosovu, u smeru politika i javne politike.

Gospođa Haradinaj-Stublla je takođe 2013. godine osnovala Kosovski institut za diplomatiju, čiji je cilj da unapredi nacionalne interese Kosova na međunarodnoj sceni, a služila je kao izabrana odbornica u Skupštini opštine Priština tokom perioda 2009 - 2013. 

Nedavno, gospođa Haradinaj - Stublla je obavljala funkciju savetnice premijera Republike Kosovo za spoljnu politiku. Njene glavne odgovornosti su uključivale upravljanje međunarodnom agendom premijera, kao i međunarodnu koordinaciju sa diplomatskim misijama Kosova u inostranstvu.

Gospođa Haradinaj - Stublla je udata i ima dvoje dece.

*Stipendija za školovanje od Cheveninga – generacija 2011. godine, je globalni program stipendija Britanske vlade, koji sprovodi Kancelarija za inostranstvo Komonvelta.