474 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Departman za konzularna pitanja

• Razvija i nadzire sprovođenje standardnih politika i procedura u vezi pružanja konzularnih usluga u koordinaciji sa Diplomatskim konzularnim misijama Republike Kosova.
• Utvrđuje ciljeve departmana u skladu sa strategijom i ciljevima institucije i izrađuje detaljne godišnje planove rada za ispunjenje ovih ciljeva.
• Upravlja sistemom aktivnosti sa drugim institucijama odgovornim u oblasti dokumentacije, migracije, repatrijacije kao i za strane državljane koji žele da uđu u Kosovo,i izrađuje i nadzire vizni sistem za strane državljane koji žele da uđu u Kosovo.
• Pruža usluge za legalizaciju dokumenata, izdaje apostilne sertifikate, službene i diplomatske pasoše, verbalne note radi olakšanja dobijanja viza i pruža informacije u vezi pitanja koja se tiču konzularnih usluga.

Departman za konzularna pitanja sastoji se od tri odseka:
1. Odsek za konzularne politike
2. Odsek za vize, i
3. Odsek za konzularna pitanja

Radno vreme za prijem dokumenata za apostilne legalizacione pečate :
Ponedeljak – Petak 08:30 – 11:00 / 13:30 – 15:00

Radno vreme za podizanje dokumenata:
Ponedeljak – Petak 11:00 – 12:00 (za legalizacioni pečat)
Ponedeljak – Petak 15:00 – 16:00 (za apostilni pečat)


Fitim SADIKU
direktora Odeljenja za konzularne poslove

Kontakt:

Tel: +383 38 200 77001
Email: Fitim.sadiku@rks-gov.net