Na ndiqni në:

Foto: Astrit Ibrahimi & Bujar Gashi

Profili Ekonomik i Republikës së Kosovës

Mjedisi afarist në Republikën e Kosovës është duke u bërë ndër më konkurruesit në rajon. Përparësitë e krijuara sikurse janë sistemi i shkëlqyer tatimor, burimet e bollshme natyrore, regjistrimi i shpejtë dhe i lehtë i bizneseve, ligjet transparente mbi investimet e huaja dhe përparësitë tjera e bëjnë Kosovën një mjedis atraktiv dhe të favorshëm për investitorët e huaj.

Republika e Kosovës shquhet si vendi me mundësi të mëdha për investime në Ballkan, pra një arsye e fortë tërheqëse për investitorët ndërkombëtarë si një vend primar për investimet e tyre.

Rritja e PBB-së 2006 –2012 (në mil EUR)

VitiPBB me çmime konstanteNë %
20063,105.103.4%
20073,379.408.3%
20083,710.707.2%
20094,077.003.5%
20104,136.503.2%
20114,486.004.5%
20125,021.00 **2.9%**


Burimi:
Agjencia e Statistikave e Kosovës – Banka Qendrore e Kosovës **

Rritja reale e PBB-së në Ballkan Perëndimor sipas FMN-sëBurimi: Fondi Monetar Nderkombëtar (FMN)Burimi: World Economic Outlook (WEO)

Rritja e IHD 2006 –2012 (me mil EUR)

Viti

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

IHD

294.8

440.7

366.5

287.4

365.8

393.9

229.1

2,378.1


Burimi:
Banka Qendrore e Kosovës

IHD 2007 –2012 sipas vendit (me mm EUR)

Shteti200720082009201020112012Gjithsej
Gjermania48.14475.291.566.649.5374.95
Britania e Madhe116.236.66.238.980.114.3292.24
Sllovenia56.244.350.834.016.29.3210.76
Zvicra9.732.122.735.130.943.8174.34
Turqia5.423.814.54.934.765.6148.86
Austria35.451.315.521.119.60.4143.26
Shqipëria3.421.923.320.311.24.784.79
Holanda41.222.515.114.514.2-26.081.53
Shtetet e Bashkuara8.84.811.812.614.310.863.14
Tjera74.570.729.971.588.035.2369.7
Gjithsej440.7366.5287.4365.8393.9229.12,083.50


Burimi:
Banka Qendrore e Kosovës

Prezantimi Grafik i IHD sipas Vendeve (2007 - 2012)Burimi: Banka Qendrore e Kosovës

IHD 2007 - 2012 sipas Sektorit (si % e IHD-së totale)

Përshkrimi/Viti200720082009201020112012
Shërbimet Financiare23.1%34.9%25.5%19.5%8.9%10.4%
Prodhim9.0%6.0%17.1%19.8%12.8%12.1%
Patundshmëri7.0%16.8%14.9%13.4%16.3%31.7%
Transport &Telekomunikacion29.3%13.8%7.4%4.0%6.2%7.9%
Elektricitet0.6%4.5%2.9%0.1%0.0%1.3%
Miniera9.4%4.7%2.4%2.7%0.8%4.6%
Ndërtimtari1.2%3.7%12.0%24.9%34.3%20.8%
Industri të përpunimit8.0%8.5%2.4%6.9%0.5%0.4%
Bujqësi1.8%2.3%4.4%0.6%0.1%0.1%
Shërbimet tregtare, pastrim, grumbullim2.9%2.7%5.5%3.3%2.1%3.6%
Aktivitete këshillimore dhe kërkimore1.0%0.6%0.9%2.3%2.0%1.6%
Higjiena2.9%0.6%0.8%0.7%0.0%0.3%
Tjera3.8%0.9%3.8%1.9%16.0%5.1%
Gjithsej100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

Burimi: Banka Qendrore e KosovësBurimi: Banka Qendrore e Kosovës