519 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Video Intervista

https://www.youtube.com/watch?v=QnUBLLcwkvs

https://www.youtube.com/watch?v=p_c4OUSfWyk

https://www.youtube.com/watch?v=8Rtz3OZQ8hc

https://www.youtube.com/watch?v=it09lk1oDO8

https://www.youtube.com/watch?v=RPpwD7Hj9Uo

https://www.youtube.com/watch?v=kFPRwpURm-c&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=9S4plrHT_BE&feature=youtu.be

Vizita e Ministrit të Jashtëm, Enver Hoxhaj në Gjermani

https://www.youtube.com/watch?v=u_UhkqrocsA