3235 - Politika_e_jashtme | Ministria e Puneve te Jashtme