2643 - Single_lajmi | Ministria e Puneve te Jashtme
MPJ
  • SHARE
  • PRINT

Fuqizohet plotësim ndryshimi i Marrëveshjes për IPA 2012 në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian

Prishtinë, 19 dhjetor 2017 – Republika e Kosovës ka fuqizuar plotësim – ndryshimin 2 të Marrëveshjes për IPA 2012 në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e nënshkruar me datë 20.11.2017. Plotësimin ndryshimi është publikuar edhe në gazetën zyrtare në linkun në vijim. https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=15708

 

“Plotësim – ndryshimin 2 të Marrëveshjes për IPA 2013 në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian ”, e nënshkruar me datë 20.11.2017; https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=15709“Marrëveshjen financiare për IPA 2016 pjesa e dytë”, ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e nënshkruar me datë 07.12.2017. Për njoftimin tuaj, ju dërgojmë bashkëngjitur linkun e publikimit në GZ https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=15707 

Foto Galeria