2641 - Single_lajmi | Ministria e Puneve te Jashtme
MPJ
  • SHARE
  • PRINT

Kosova dhe SHBA-të fuqizojnë amendamentin e nëntë të marrëveshjes së grantit për objektivat zhvillimore

Prishtinë, 26 dhjetor 2017 - Ratifikohen dhe hyjnë në fuqi nga data e nënshkrimit pas publikimit në gazetën zyrtare Marrëveshjet: “Amendamenti nr. 9 i Marrëveshjes së grantit për Objektivat Zhvillimore”, e nënshkruar me datë 19.12.2017 në mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Kosovës.

 Linku i publikimit në Gazëtën Zyrtare https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=15735 si dhe “Marrëveshja financiare trilaterale në mes të Bashkimit Evropian, Kosovës dhe Maqedonisë për vitin 2016, për programin e bashkëpunimit ndërkufitar IPA II në mes të Kosovës dhe Maqedoni”, e nënshkruar me datë 30.11.2017.Linku i publikimit në Gazetën Zyrtare https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=15757

Foto Galeria