495 - Misionet | Ministria e Puneve te Jashtme

MISIONET E HUAJA NË KOSOVË

AMBASADA BRITANIKE
 

SH.T. Nicholas ABBOTT – Ambasador
Rr. Lidhja e Pejës 177 Zona  Industriale 10000, Prishtinë
+383  38 254 700
+383 38 606 662
britishembassy.pristina@fco.gov.uk
Dita Kombëtare: 14 qershor

 

AMBASADA E DUKATIT TË MADH TË LUKSEMBURGUT

SH.T. Patrick HECK - Ambasador

Rr."Metush Krasniqi"  Nr.14  Arberia - Prishtinë
+383  38 226-787
pristina.amb@mae.etat.lu
secretariat.amb@mae.etat.lu
Dita Kombëtare: 23 Qershor

AMBASADA E HUNGARISË
 

SH.T. Jozsef BENCZE - Ambasador

Rr. “Arben Xheladini”, Nr. 157, 10000 Arbëri, Prishinë

+383 247 763

038 247 764

Konsullata:  038 248 004

mission.prs@mfa.gov.hu

Dita Kombëtare: 20 Gusht


AMBASADA E JAPONISË

SH.T. Akira MIZUTAN Ambasador i Japonisë në Vienë/Jo resident në Prishtinë

Rr. “Lidhja e Pejës”  Nr. 177, 10000 Prishtinë

+383 38 600-995

+ 383 44 977 667

+383 38 600-434

Japanembassykosovo2020@gmail.com

Dita Kombëtare: 23 Shkurti   

 

AMBASADA E MALIT TË ZI
 

SH.T. Mirsad Bibovic – I Ngarkuar me Punë 
Rr. “Nëna Terezë” 28/3, 10000, Prishtinë
Tel. +383 38 222 048, +383 38 222 054
kosovo@mfa.gov.me
Dita Kombëtare: 13 Korriku

 AMBASADA E MBRETËRISË SË HOLANDËS

SH.S. Carin Lobbezoo - Ambasadore
Rr. "Xhemajl Berisha"  Nr.12 Velania – Prishtinë
+383 38 516-101
+383 38 516-103
pri@minbuza.nl
Dita Kombëtare: 30 Prill

AMBASADA E REPUBLIKËS FEDERALE TË GJERMANISË

SH.T. Jorn ROHDE Ambassador

Rr. “Azem Jashanica’’  Nr.66, Arbëria 10000 - Prishtinë
+383 38 25 45 00
+383 38 25 45 36
info@pris.diplo.de
www.pristina.diplo.de
Dita Kombëtare: 3 Tetor

AMBASADA E REPUBLIKËS SË AUSTRISË

SH.T. Christoph WEIDINGER – Ambasador

Rruga “Ahmet Krasniqi Nr.94, Arbëria , 10000 Prishtinë
+383 38 249 284
+383 38 249 285
pristina-ob@bmeia.gv.at
Arbana.bytyqi@bmeia.gv.at
Dita Kombëtare: 26 tetor

AMBASADA E REPUBLIKËS SË BULLGARISË

SH.T. Hristo GUDJEV - Ambasador

Rruga  “Ismajl Qemajli’’ Nr.12  Arbëria- Prishtinë
+383 38 245 540
+383 38 245 543
Embassy.Pristina@mfa.bg
Dita Kombëtare: 3 mars

AMBASADA E REPUBLIKËS SË ÇEKISË

SH.T. Pavel BILEK  - I Ngarkuar me Punë

Rr. “Ismail Qemali” Nr.132, 10000 - Prishtinë
+383 38 246 676
+383 44/507-605
pristina@embassy.mzv.cz
Dita Kombëtare: 28 Tetor

AMBASADA E REPUBLIKËS SË FINLANDËS

SH.S. Pia STJERNVALL – Ambasadore

Rr. “Perandori Justiani”, Nr. 111 100000 Pejton Prishtinë
+383 38 737 000
+383 49 119 702
+383 38 732 863
Sanomat.pri@formin.fi
ville.valo@formin.fi
Dita Kombëtare: 6 Dhjetor

AMBASADA E REPUBLIKËS SË FRANCËS

Marie-Christine BUTEL - Ambasadore

Rr. “Ismajl Qemajli”  Nr.76, 10000 Arbëria, Prishtinë
+ 383 38 22 45 88 00
+383 38 22 45 88 01
Fax-i i Seksionit Kulturor  (00383) 38 22 45 88 02
admin-etrangers.pristina-amba@diplomatie.gouv.fr
www.ambafrance-kosovo.org
Dita kombëtare: 14 Korrik

AMBASADA E REPUBLIKËS SË ITALISË

SH.T. Antonello De Riu - Ambasador

Rr. "Mujo Ulqinaku"  Nr. 9  10000 Pejton – Prishtinë
+383 38 244 925
+383 38 244 929
segreteria.pristina@esteri.it
Dita Kombëtare: 2 Qershor

AMBASADA E REPUBLIKËS SË KROACISË
 

SH.T. Danijela Barišić – Ambasador
Rruga “Fehmi Agani”  125/10 000 Prishtinë
+383 38 223 978
+383 38 223 979
+ 383 38 224 529 - Seksioni Konsullor
+383 38 224 530 - Seksioni Konsullor
pristina@mvep.hr
Croemb.pristina@mvep.hr
Dita Kombëtare: 30 maj

AMBASADA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

SH.S. Shpresa JUSUFI - Ambasadore

Rr. “Arben Xheladini”  Nr.136, 10000 Arbëria- Prishtinë
+383 38 604 247
+383 38 247- 462
prishtina@mfa.gov.mk
Dita Kombëtare: 8 Shtator

AMBASADA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
 

SH.T. Qemal MINXHOZI - Ambasador
Rruga “Mujo Ulqinaku’’  Nr. 18, 10000, Prishtinë
+383 38 248 208;
+383 38 248 209 /368 / 369
+383 38 248 209
embassy.pristina@mfa.gov.al
Dita Kombëtare: 28 nëntor

 

AMBASADA E REPUBLIKËS SË SLLOVENISË
 

SH.S. Tina LAMPELJ - E Ngarkuar me Punë
Rr. "Anton Qeta"  Nr.6, 10000 –Aktash - Prishtinë
+383 38 224 112
+383 38 246 256
Consular Office +383 38 246 255
+383 38 246 256
sloembassy.pristina@gov.si
www.embassy.pristina.si
Dita Kombëtare: 25 Qershor

AMBASADA E REPUBLIKËS SË TURQISË
 

SH.T. Çağrı SAKAR – Ambasador
Rr. “Ismajl Qemajli”  Nr.59, 10000 Arbëria- Prishtinë
+383 38 226-044
+383 38 226-045
+383 38 226-031
embassy.prishtina@mfa.gov.tr
Dita Kombëtare: 29 Tetor

AMBASADA E SHTETEVE TË BASHKUARA TË AMERIKËS
 

SH.T. Philip S. KOSNETT - Ambasador
Rr. “4 KORRIKU”  Nr.25, 10 000 Prishtinë
Arbëria 3 / Dragodan
+383 38 59 59 3000
+383 (0) 38 5959 3164
+383 (0) 49 958 706
+383 38 549 890
pristinafoadmins@state.gov
Dita Kombëtare: 4 Korrik

AMBASADA E SUEDISË
 

SH.T. Karin Hernmarck AHLINY - Ambasadore
Rr. "Perandori Justian"  Nr.111, 10000 Pejton, Prishtinë
+383 38 245-795
+383 38 245-791
ambassaden.pristina@gov.se
armend.rexha@gov.se
Dita Kombëtare: 6 Qeshor

AMBASADA E ZVICRËS
 

SH.T. Thomas KOLLY - Ambasador
Rr. "Adrian Krasniqi"  Nr.11, 10000 – Prishtinë
Ambasada  +383 38 261 261
Ambasada  +383 38 261 261 90
Konsulata dhe seksioni i vizave  038 248 090 (14-16h) 038 248 078
Konsulata dhe Seksioni i vizave 038 226 160
Ambasada: pristina@eda.admin.ch
Shërbime Konsullore: westbalkan@eda.admin.ch
Seksioni i Vizave:  pri.visa@eda.admin.ch
Zyra për Bashkëpunim: pristina@eda.admin.ch
Ambasada: www.eda.admin.ch/pristina
Shërbimi konsullor : www.eda.admin.ch/westbalkan
Zyra për bashkëpunim : www.swiss-cooperation.admin.ch/kosovo
Dita Kombëtare: 1 Gusht

AMBASADA MBRETËRORE NORVEGJEZE


SH.T. Jens Erik GRØNDAHL  Ambasador
Rr. “Sejdi Kryeziu” Nr.8, 10000 Pejton - Prishtinë
+383 38 232 111 00
+383 232 111 22
emb.prishtina@mfa.no
Dita Kombëtare: 17 Maj

 

KËSHILLI I EVROPËS
 

Z. Frank POWER Shef i Zyrës

Rr. "Bedri Pejani", nr. 17/18 - Prishtinë

+383 (0) 38 407 750

+383 (0) 38 407 751

+383 38 243 752

Frank.POWER@coe.int

 edita.zeka@coe.int

 

DFID - DEPARTAMENTI PËR ZHVILLIM NDËRKOMBËTAR, QEVERIA E MB-së
 

Z. Richard TAYLOR - Shef i Zyrës

Znj. Valbona Bajraktari - Asistente e Programit

Rr. Ekrem Rexha Nr.8 Arbëria 10000 - Prishtinë

+381 38 249 724/725 ext:0

+381 38 249 723

 

EULEX
 

Z. Lars-Gunnar WIGEMARK – Shef i Misionit

Selia e misionit EULEX Kosova

Rr. Muharrem Fejza

Kutia postare: 268, 10000 Prishtinë, Kosovë

+383 (0) 38 28 2000

press@eulex-kosovo.eu

info@eulex-kosovo.eu

 

 

FAO – ORGANIZATA E USHQIMIT DHE BUJQËSISË E OKB-SË
 

Z. Naser KRASNIQI - Udhëheqës i Ekipit Kombëtar

Rr. Nëna Terezë, nr. 35, Ministria e Bujqësisë, Zyra 205, 10000 Prishtinë

+383 38 245 425

+383 38 245 409

SIDA - ORGANIZATA QEVERITARE - AGJENCIA SUEDEZE PËR BASHKËPUNIM DHE ZHVILLIM NDËRKOMBËTAR
 

Z. Goran DAOLSSON- Menaxher për Vendin

Znj. Visare Gorani-Gashi - Zyrtare e Programit për Burimet Njerëzore, Demokracinë dhe Sundimin e Ligjit

Str. Perandori Justinian  Nr.19 Pejton 10000-Prishtinë

+381 38 245 795 ext. 8211

+381 38 245 791

ambassaden.pristina@foreing.ministry.se

 

 

 

GIZ - DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZISAMMENARBEIT  
 

Z. David OBERHUBER  Drejtor për Kosovën

 Rr. “Anton Çeta” nr. 1, 10000 Prishtinë

+383 38 233 002 100

+383 38 233 002/ 110

 +383 38 233 002 172

 giz-kosovo-buero@giz.de

david.oberhuber@giz.de

www.giz.de

 

ILO – PROGRAMI NDËRKOMBËTAR PËR ELIMINIMIN E PUNËS SË FËMIJËVE
 

Z. Marcus PILGRIM - Drejtor

Rr. e Zagrebit 39, Kati 3, 1000 Prishtinë

+381 38 248 861 /  306

 

IOM – ORGANIZATA NDËRKOMBËTARE PËR MIGRIM
 

Znj. Ana ROSTOCKA – Shefe e Misionit

Rr. Lidhja e Pejës 177, 10000 Prishtinë, Kosovë

+383 38 249 040, 041, 042

+382 38 249 039

iompristina@iom.int

www.iomkosovo.org

ICRC- KOMITETI NDËRKOMBËTAR I KRYQIT TË KUQ
 

Z. Agim GASHI – Shef i Misionit

Rr. Fehmi Agani, nr. 39, Prishtinë

+383 38 241 518

+383 44 141 586

www.icrc.org

pri_pristina@icrc.org

FONDI MONETAR NDËRKOMBËTAR (FMN)
 

Znj. Stephanie EBLE - Përfaqësuese e Përhershme në Kosovë

Rr. “Garibaldi”, nr. 33

Objekti i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, 10000 Prishtinë

+383 38 244 655

+383 38 245 081

RR-KOS@imf.org

mkernja@imf.org

KFOR - SHTABI I KFOR-it
 

Gjeneralmajor Michele RISI Komandant

Shtabi i KFOR-it ‘’Film City’’ 10000-Prishtinë

+383 (0)38 503 603 2070

quartom@hq.kfor.nato.int

khq.nu.comfrontofc@hq.kfor.nato.int

pao@hq.kfor.nato.int

 

KONSULLATA E NDERIT E REPUBLIKËS SË GANËS NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

Z. Valon Lluka, Konsull i Nderit

Rruga UÇK, Kompleksi Qafa Kati i I-rë

1000 Prishtinë

+381 38 222 123

KONSULLATA E PËRGJITHSHME E REPUBLIKËS SË TURQISË NË PRIZREN

SH.T. Serdar Özaydın - Konsull i Përgjithshëm 
Remzi Ademaj no. 46, 20000 Prizren
+ 381 29 625 626
+ 381 29 625 627
+ 381 29 225 224
prizren.bk@mfa.gov.tr
consulate.prizren@mfa.gov.tr
http://prizren.bk.mfa.gov.tr/
Facebook: T.C. Prizren BaÅŸkonsolosluÄŸu/Turkish Consulate General in Prizren
Twitter: @PrizrenBK

 

OHCHR – ZYRA E KOMISIONERIT TË LARTË PËR TË DREJTAT E NJERIUT - OKB
 

Z. Jerome BOUYJOU – Shef i Zyrës

Selia e UNMIK-ut, Prishtinë 10000, Kosovë

+383 (0)38 504 604

+381 38 249 176

 

ORGANIZATA PËR SIGURI DHE BASHKËPUNIM NË EVROPË
 

SH.T. Jan BRAATHU - Ambasador, Shef i misionit

Rr. Abdyl Frashëri, nr. 32, Bregu i Diellit, 10000 Prishtinë

+383 38 240-100

+383 38 240-100 lok. 1124

+381 38 240 711

hom.omik@osce.org

adelina.berisha@osce.org

press.omik@osce.org

 

ZYRA ZVICERANE PËR BASHKËPUNIM (SCO)
 

Z. Patrick ETIENNE - Këshilltar, Drejtor i Zyrës Zvicerane për Bashkëpunim / 08/2015

Rr. Rexhep Mala 6, 10000 Prishtinë

045 322 822

038 248 091

fax 038 248 096

pristina@sdc.net

 

TIKA - KRYEMINISTRIA E REPUBLIKËS SË TURQISË - AGJENCIA TURKE PËR BASHKËPUNIM DHE KOORDINIM
 

Z. Cihan DINÇER  Shef i Zyrës     

Rr. “Kasem Haxhimurati”, nr. 48 Arbëria, Prishtinë

+383 38 234 454

+383 38 234 463

pristine@tika.gov.tr

prizren@tika.gov.tr

BANKA BOTËRORE
 

Z. Massimiliano PAOLUCCI - Menaxher për Kosovë dhe Maqedoni të Veriut

Rruga Prishtinë-Fushë Kosovë / Prishtinë 10060

+381 38 22 44 54

+383 38 22 44 521100

mmantovanelli@worldbank.org

 mgorcaj@worldbank.org

 www.worldbank.org/kosovo

wbg-kosovo@worldbank.org

 

UNFPA- FONDI I KOMBEVE TË BASHKUARA MBI POPULLËSINË
 

Dr. Aynabat ANNAMUHAMEDOVA - Drejtoreshë për Kosovë

Rruga e Zagrebit 58, Kati 2, Salla 13, Prishtinë 10000, Kosovë

+383 38 249 087/ 088

+383 38 249 089

nimani@unfpa.org

Kosovo.office@unfpa.org

 

UNHCR – KOMISIONERI I LARTË I KOMBEVE TË BASHKUARA PËR REFUGJATË
 

Z. Erol ARDUC – Shef i Misionit të UNHCR-së në Kosovë

Rr. Lorenc Antoni, nr. 26 – Prishtinë

+ 38338 241 509  prefiksi: 2701

+ 383 38 241 516

arduce@unhcr.org

 

UNICEF – FONDI PËR FËMIJË I KOMBEVE TË BASHKUARA
 

Z. Murat SAHIN – Shef i Zyrës

Rr. Ali Pashë Tepelena 1, Prishtinë 10000, Kosovë

+383 38 249 230/231/232

+383 38 249 234

www.unicef.org/kosovo

prishtina@unicef.org

bveselaj@unicef.org

UNOPS – ZYRA E KOMBEVE TË BASHKUARA PËR SHËRBIME TË PROJEKTEVE
 

Z. Brendan KEIRNAN – Shef i Zyrës

Rruga e Zagrebit 58, Prishtinë 10000, Kosovë

+383 38 248 861/862

+383 38 248 864

brendank@unops.org

 

UN HABITAT
 

Z. Artan REXHEPI – Zyrtar përgjegjës

Objekti i Ministrive ‘’Rilindja’’, 10000 Prishtinë

038 200 32 611

+381 (0) 38 224 122

info@unhabitat-kosovo.org

 

 

UNDCO - ZYRA E KOORDINATORVE TË ORGANIZATËS SË KOMBEVE TË BASHKUARA PËR ZHVILLIM
 

Znj. Ulrika RICHARDSON - Koordinatore e OKB-së për Zhvillim (UNDC) Përfaqësuese e përhershme

Zyra e UNDP-së në Kosovë, rr. e Zabrebit, nr. 58, 10000 Prishtinë, Kosovë

+383 (0) 38 249066

+383 (0) 38 249065

registry.ks@undp.org

Arbnora.gojani-mazreku@undp.org

UNDP - ORGANIZATA E KOMBEVE TË BASHKUARA PËR ZHVILLIM
 

Znj. Maria SUOKKO Përfaqësuese e Përhershme e UNDP-së

Zyra e UNDP-së në Kosovë, rr. e Zagrebit, nr. 58, 10000 Prishtinë, Kosovë

+383 38 249 006

+383 38 249065

registry.ks@undp.org

 

UNDSS – DEPARTAMENTI PËR SIGURI I ORGANIZATËS SË KOMBEVE TË BASHKUARA
 

Z. Jens LARSEN - Këshilltar i Sigurisë dhe Shef i Sigurisë i UNDSS

Rruga e Zagrebit 39, Kati 1, Salla 9, 10000 Prishtinë

+381 38 249 066

+381 38 249 065

 

UNV – UNITED NATIONS VOLUNTEERS
 

Mr. Blerim AZIZI - Asistent i Programit

39 Zagrebi Str, Floor 4, Room 26, 10000, Prishtinë

+381 38 224 745

UNWOMEN
 

Ms. Alia EL-YASSIR – Drejtor  Rajonal

Hyzri Talla Street 26/1, Sunny Hill, Prishtinë 1000

+381 38 224 651

+ 381 38 224 651

USAID / KOSOVO

Ms. Lisa Magno - Mission Director

Ms. Debora Mazreku - Assistant to the Mission Director

Chancery: Rr. "Ismajl Qemajli" Nr.1 Arberia/Dragodan

+381 38 59 59 ext. 2216

+381 38 249 493

kosovousaidinfo@usaid.gov

dmazreku@usaid.gov

https://www.usaid.gov/kosovo

 

OBSH – ORGANIZATA BOTËRORE E SHËNDETËSISË
 

Dr. Sergei KORYAK – Shef i Zyrës

Instituti i Shëndetit Publik, 100000 Prishtinë

Rr. Nëna Terezë, p.n. UNSCR, kati përdhesë

+383 38 549 216/8/9

 038 552 340

383 38 549 217

koryaks@who.int


ZYRA DIPLOMATIKE E MBRETËRISË SË BELGJIKËS

SH.T. Jean-Louis SERVAIS - Ushtruesi i Detyrës së Shefit të Zyrës

Rr. “Kuvendi i Bujanit”   Nr. 23/A, 10000 Prishtinë

+383 38 518 918

+383 38 518 338

pristina@diplobel.fed.be

visa.pristina@diplobel.fed.be

Dita Kombëtare: 21 korrik

ZYRA E AMBASADËS SË FEDERATËS RUSE
 

Z. Andrej LISSOVOY,  Shefi i Kancelarisë
Rr. "Eduard Liri"  Nr.20 - Arberi - 10000, Prishtinë
+383 38 247 112
+383 38 247 113
ruschanemb@kujtesa.com
Dita Kombëtare: 12 qershor

ZYRA E BASHKIMIT EVROPIAN - ZYRA E BE-së
 

SH.T. Tomáš SZUNYO – Ambasador, Shef i Zyrës së BE-së në Kosovë / Përfaqësues Special i BE-së në Kosovë

Rr: e Kosovës, nr. 1, 10000 Prishtinë, kutia postare 331

038 51 31 323

+38338 51 31 200

+381 38 513 31 305

delegation-kosovo@eeas.europa.eu

 


ZYRA E REPUBLIKËS POPULLORE TË KINËS

Z. Li YUJIE Udhëheqës i Zyrës

Rr: "Ismajl Qemajli", Nr.115, 10000 Arbëria, Prishtinë

+383 38 604 508

+383 38 604 126

cnofficeks@gmail.com

 wang-wengang@mfa.gov.cn

Dita Kombëtare: 1 tetor


ZYRA NDËRLIDHËSE E REPUBLIKËS SË GREQISË

Znj. Chryssoula ALIFERI - Ambasadore

Rr."Ismajl Qemajli"  59 - Arberia 2 - Prishtinë

+383 38 247 -370-1-2

+383 38 243 -013

+383 38 245-533

grpristina@mfa.gr

 grsecprs@mfa.gr

Dita Kombëtare: 25 mars

ZYRA NDËRLIDHËSE E REPUBLIKËS SË SLLOVAKISË
 

Z. Rastislav KOSTILNIK - Udhëheqës i Misionit
Rr.’’Selim Berisha”  Nr.11, 10000 Arberi- Prishtina
+383 38 240-140
pristina@mzv.sk
branchemb.pristina@mzv.sk
www.mzv.sk/pristina
Dita Kombëtare: 1 shtator

ZYRA NDËRLIDHËSE E ROMANISË
 

Mr. Daniel ONISOR – Udhëheqës i Misionit
Rr. "Azem Jashanica” Nr. 25 Arberia 10000 Prishtina
+383 38 604 272
+383 38 604 273
pristina@mae.ro
www.mae.ro
Dita kombëtare: 1 Dhjetor