582 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Biografi e shkurtër

BESNIK TAHIRI

U.D. Ministër i Punëve të Jashtme dhe Diasporës
REPUBLIKA E KOSOVËS