471 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Biografi e shkurtër

Liza Gashi

Zëvendësministre
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës