470 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Biografi e shkurtër

Biografi e shkurtër

Donika Gërvalla-Schwarz

Zëvendëskryeministre
Ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

REPUBLIKA E KOSOVËS