Obuke i kursevi

Diplomatska Akademija kontinuirano organizuje razne obuke i seminare sa njenim partnerima. Teme sa posebnim naglaskom su: pregovori, međunarodni odnosi, mir i bezbednost, ekonomska diplomatija, javna diplomatija, procesi i odnosi sa EU, ljudska prava, itd.

Diplomatska Akademija u saradnji sa Holandskim institutom za međunarodne odnose - Clingendael, sprovodi trogodišnji projekat, koji ima za fokus razvoj pri programa obučavanja za razne nivoe službenika: 

- Program obuka za mlade diplomate,

- Program obuka za diplomate srednjeg nivoa,

- Program obuka za diplomate visokog nivoa,

 

Ovi programi su na raspolaganju samo za službenike MIP-a i ostale državne resorne službenike. Za dosadašnje aktivnosti molimo Vas referišite se linku VESTI, dok za više informacije, kontaktirajte Diplomatic.Academy@rks-gov.net.

 

Pretplati se
Kalendar
PUSCPSN
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31