Prva škola : "Ljudska prava , mir i sigurnost "

2014

U saradnji sa Fondacijom Fredrich Ebert organizovana je “Prva prolećna škola za ljudska prava, mir i bezbednost”. U ovoj školi su učestvovali i diplomate MIP-a  iz Bugarske, Mađarske, Kosova, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Albanije i Turske. 

 

Otvaranje prolećne škole su pozdravili i direktor Diplomatske Akademije Kosova - Skënder Durmishi, i Direktor Fondacije Fredrich Ebert - Prof. Dr. Wulf Lapins. 

 

G. Durmishi je objasnio razloge za odabiranje ove teme: “ljudska prava, mir i bezbednost”. On je naglasio da će se tokom jednonedeljnog kursa razgovarati o aktualnim temama regionalnog i globalnog karaktera kao što su pretnje kibernetičkog kriminala, Evropska Unija i značenje regionalne saradnje, teme od značaja sa međunarodnog prava kao što je državna odgovornost, globalizacija, diplomatske tehnike, korelacija između ljudskih prava i diplomatije, itd. on je takođe naglasio da pored tema koje su značajne, imamo i jake partnere kao što je Fondacija Fredrich Ebert i renomirane Diplomatske Akademije. Međutim, od posebne važnosti je i ideja da se stvori jedan forum za diskutovanje na širem nivou, proširenjem u drugim zemljama regiona. 

G. Lapins je rekao da ljudska prava, mir i bezbednost nisu sve, ali da bez njih, sve je ništa. On je rekao da, štaviše, da su ovi termini ključni i temelji demokratske Evrope, dodajući da u jednoj integrisanoj Evropi, jedan vojni konflikt nije zamisliv zbog diplomatskih i pravnih procedura saradnje i rešavanja konflikata koji su povećali uticaj i efikasnost. Sa druge strane, on je naglasio, da su ove teme ipak izazovne za Evropu. 

 

Za prvu školu Diplomatske Akademije čestitke su poslali i Ambasador Wolfgana Ischinger, Ambasador Wolfgang Petrisch, Ambasador Shaun M. Byrnes, Ambasador Frank Wisner, Prof. Dr. Eckart D. Stratenschulte – direktor Evropske Akademije u Berlinu.

 

Prolećna škola je trajala od 21 do 31. maja 2014. godine i počela je temom “Globalizacija, ljudska prava i društvene nauke ” sa predavačem Ambasadorom Fatos Tarifa – Diplomatska Akademija Albanije. Ostale teme obuhvataju “Savremenu diplomatiju – pravne osnove, nove teme i izazove i diplomatiju u EU”, “Evropa na putu ka novoj bezbednosnoj paradigmi”, “Međunarodna zaštita ljudskih prava, međunarodna krivična odgovornost i humanitarna intervencija”, “Ustav Republike Kosovo i ljudska prava”, “Kibernetska bezbednost”, “Međunarodni pregovori”, “Ekonomska bezbednost u Jugoistočnoj Evropi”, “Razumevanje vrednosti u standarda EU-a: neke pouke iz Hrvatske”, itd. 

 

Ovi kursevi su predavani od strane Ambasadora Hans Winkler – Diplomatska Akademija u Beču, Generala Brigade Wolfgang Peischel – Military Magazine, Prof. Dr. Matthias K. Scheer – Univerzitet u Hamburgu, Prof. Dr. Iliriana Islami – Univerzitet u Prištini, Pukovnika David Johnson – George C. Marschall Center, Dr. Paul Meerts – CLINGENDAEL, Dr. Valbona Zeneli – George C. Marschall, i Ambasadora Mladen Anderlic – Diplomatska Akademija Hrvatske. Na kraju, učesnici su dobili sertifikate. 

 


Pretplati se
Kalendar
PUSCPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31