Akademski Odbor

Zadaci i odgovornosti Odbora Diplomatske Akademije određene su u Članu 10. Uredbe br. 01/2012 o Funkcionisanju Diplomatske Akademije Republike Kosovo.  

 

"1. Akademski Odbor je savetodavno telo Diplomatske Akademije, koje pruža savete za izgradnju politike edukativne, studijske i istraživačke politike Akademije.  

 

2. Odbor obavlja sledeće zadatke i odgovornosti:

2.1. Odobrava program obučavanja Diplomatske Akademije;

2.2. Imenuje počasne članove u saradnji sa Direktorom Akademije;

2.3. Služi kao platforma diskusija u okviru Akademije i po potrebi pomaže u konceptualizaciji posebne dokumentacije za MIP.

 

3. Članovi Odbora se imenuju od strane Ministra sa četvorogodišnjim (4) mandatom:

3.1. Odbor se sastoji od 7 do 9 članova domaćeg i međunarodnog visokog akademskog nivoa, civilnog društva i domaćih i/ili međunarodnih diplomata;

3.2. Članovi Odbora su spoljni saradnici Akademije, izuzev Direktora Akademije koji je ujedno i predsednik ovog savetodavnog tela."  

 

30. septembra 2013. godine, Ministar inostranih poslova, g. Enver Hoxhaj, doneo je odluku br. 502/13 o Osnivanju Odbora Diplomatske Akademije u ovom sastavu:

 

  1. WOLFGANG ISCHINGER – Predsednik Konferencije za bezbednost u Minhenu od 2008. godine;
  2. WOLFGANG PETRITSCH – Predsedik Austrijske Fondacije Marshall i saradnik u Joseph A. Schumpeter u Univerzitetu u Harvardu;       
  3. SHAUN BYRNES – Diplomata SAD-a u penziji, bivši šef Diplomatske Nadzorne Misije na Kosovu kao i član Odbora u Univerzitetu za međunarodne studije u Indijani;
  4. ZEJNULLAH GRUDA – Direktor instituta za istraživanje ratnih zločina;
  5. IBRAHIM GASHI – Vanredni profesor za predmete: Istorija međunarodnih odnosa i Inostrana politika i Diplomatija u Univerzitetu u Prištini; 
  6. ILIRIANA ISLAMI - Prof. Dr. Iliriana Islami je vanredna profesorka u Pravnom Fakultetu Univerziteta u Prištini“Hasan Prishtina”;
  7. VENERA HAJRULLAHU – Izvršni direktor Kosovske fondacije za Civilno društvo. 

 

Pretplati se
Kalendar
PUSCPSN
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31