Akademski Odbor

Zadaci i odgovornosti Odbora Diplomatske akademije utvrđeni su članom 10 Uredbe br. 01/2012 o funkcionisanju Diplomatske akademije Republike Kosovo.  

 

"1. Akademski odbor je savetodavno telo Diplomatske akademije, koje pruža savete o razvoju politike obrazovne, studijske i istraživačke politike Akademije. 

 

2. Komitet obavlja sledeće zadatke i odgovornosti:

2.1. Usvaja program obuke Diplomatske akademije;

2.2. Imenuje članove Akademije u saradnji sa direktorom Akademije;

2.3. Ona služi kao platforma za diskusije unutar Akademije i, ako je potrebno, pomaže u konceptualizaciji specifične MIP dokumentacije.

 

3.Članove Komiteta imenuje ministar sa mandatom od četiri godine (4):

3.1. Odbor se sastoji od 7 do 9 članova lokalnog i međunarodnog visokog akademskog nivoa, civilnog društva i domaćih i / ili međunarodnih diplomata;

3.2. Članovi Odbora su spoljni saradnici Akademije, osim direktora Akademije, koji je i predsjednik ovog savjetodavnog tijela."  

 

27. avgust 2018. godine, Ministar inostranih poslova, g. Behgjet Pacolli, doneo je odluku br. 748/18 o Osnivanju Odbora Diplomatske Akademije u ovom sastavu:

 

  1. Prof.Dr.Blerim Reka
  2. Prof.Nabil Ayad       
  3. Prof.Dr.Gjylieta Mushkolaj
  4. Prof.Dr.Iliriana Islami
  5. Z. Shaban Murati 
  6. Prof.Dr.Mirlinda Batalli
  7. Prof.Dr.Arben Cici
  8. Prof.Sali Kelmendi
  9. Z.Mentor Tahiri
Pretplati se
Kalendar
PUSCPSN
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30