AMBASADORI ISMAILI PJESËMARRËS NË KONFERENCËN NDËRKOMBËTARE LIDHJA E RE: DIPLOMACIA, SIGURIA DHE SHTETI DIGJITAL

Abu Dhabi, 07 Janar 2018 - Drejtori i Përgjithshëm i Akademisë Diplomatike të Republikës së Kosovës, ambasadori Beqir Ismaili, mori pjesë në konferencën ndërkombëtare Lidhja e re: Diplomacia, Siguria dhe Shteti Digjital.

Meftesën e Institutit Ndërkombëtare për Diplomaci Kulturore, Drejtori iPërgjithshëm i Akademisë Diplomatike të Republikës së Kosovës, ambasadori BeqirIsmaili mori pjesë në konferencën ndërkombëtare për diplomaci dhe siguri.

AmbasadoriIsmaili, në këtë konferencë i ftuar në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm tëAkademisë Diplomatike për të mbajtur një ligjëratë mbi sfidat e Akademisë Diplomatikenë shtetet e reja.

Në kuadërtë ligjëratës së tij, i pari i Akademisë Diplomatike theksoi rolin ebashkëpunimit dhe shkëmbimin e eksperiencave në mes të vendeve si bazë përngritjen e kapaciteteve në fushën e diplomacisë. “Baza e funksionimit të Akademisë Diplomatike ështëpërgatitja e stafit diplomatik përmes trajnimeve,konferencave, seminareve dhe ligjëratave, të cilat bashkojnë përvojën vendore dhe ndërkombëtare kupikërisht përmes këtyre metodave gërshetohen traditat, kulturat, tëpërbashkëtat dhe diversitetet në mes të vendeve të ndryshme”.

Në përmbyllje të ligjëratës, ambasadori Ismaili, falënderoj të pranishmitdhe konfirmoj vazhdimin e bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtare në kuadër tëthellimit të bashkëpunimit biletareal. 

Abonimi
Kalendari
HMMEPShD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31