Memorie institucionale

Maj 2013 - Shkurt 2017: Enis XHEMAILI - Zyrtar i Lartë për Trajnime dhe Zhvillim i Akademisë Diplomatike

Maj 2013 - Shtator 2016: Gjylymsere KUNDJA - Zyrtare e Lartë e Akademisë Diplomatike 

Janar 2014 - Korrik 2016: Skender DURMISHI - Drejtor i Përgjithshëm i Akademisë Diplomatike 

Maj 2013 - Qershor 2016: Dafina BAKIJA – Asistente Administrative e Akademisë Diplomatike

2012 - Dhjetor 2013: Albert PRENKAJ – Drejtor i Përgjithshëm i Akademisë Diplomatike 

Abonimi
Kalendari
HMMEPShD
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31